Skapa artikelregistret

  1. Gå till Underhåll > Artiklar.

  2. Klicka Importera för att importera artikelinformation från en tabb-avgränsad fil. Se exempelfiler.

    Klicka Ny artikel för att lägga till artikelinformation manuellt.