Filstruktur

Importfilen måste ha följande struktur och innehåll:

  • ISO -8859-1 (Windows ANSI) eller UTF-8.

  • Poster som är separerade med radbrytning.

  • Rubriker (översta raden) måste stavas korrekt och stå inom hakparenteser, t.ex. [quickid]. Du behöver bara ta med rubriker som du vill importera. Om en rubrik inte ska användas är det viktigt att ta bort den, inte bara dess innehåll.

Öppna en exempelfil i en texteditor eller Microsoft Excel för att se hur filen ska se ut.

Kund- och adressuppgifter

Rubrik

Beskrivning

Datatyp

Värde

[quickid]

Adresspartens snabbsökvärde. Ofta kundnummer eller liknande i systemet du hämtar informationen från.

sträng

[sender]

Anger om det är en avsändare. När du importerar avsändare måste värdet vara "Y" och du måste markera kryssrutan  Avsändare i användargränssnittet. Om fältet inte finns i filen kommer posten att läggas upp som avsändare om kryssrutan är markerad.

boolesk

Y, N

[receiver]

Anger om det är en mottagare. När du importerar mottagare måste värdet vara "Y" och du måste markera kryssrutan  Mottagare i användargränssnittet. Om fältet inte finns i filen kommer posten att läggas upp som mottagare om kryssrutan är markerad.

boolesk

Y, N

[orgno]

Organisationsnummer

sträng

[vatno]

Momsregistreringsnummer

sträng

[category1text]

Används för att kategorisera adressparter, t.ex. A1

sträng

[category2text]

Används för att kategorisera adressparter, t.ex. VIP2019

sträng

[category3text]

Används för att kategorisera adressparter, t.ex. Importdatum 20190624

sträng

[category1no]

Används för att kategorisera adressparter, t.ex. 1234

integer

[category2no]

Används för att kategorisera adressparter, t.ex. 2019

integer

[category3no]

Används för att kategorisera adressparter, t.ex. 20190624

integer

[category4no]

Används för att kategorisera adressparter, t.ex. 1234

integer

[category5no]

Används för att kategorisera adressparter, t.ex. 2019

integer

[category6no]

Används för att kategorisera adressparter, t.ex. 20190624

integer

[name]

Adresspartens namn (organisation eller privatperson)

sträng

[address1]

Leveransadress, rad 1 (gatuadress, enhet eller avdelning)

sträng

[address2]

Leveransadress, rad 1 (gatuadress, om enhet eller avdelning angetts på rad 1)

sträng

[zipcode]

Leveranspostnummer, utan landskod

sträng

[city]

Leveransort

sträng

[state]

Leveranskod för stat i vissa länder

sträng

[country]

Leveranslandskod i ISO 1366-2-format

sträng

SE, DK, NO, FI, etc.

[contact]

Kontaktperson för adressparten

sträng

[email]

E-postadress

sträng

[phone]

Telefonnummer

sträng

[fax]

Faxnummer

sträng

[sms]

SMS-nummer

sträng

[doorcode]

Portkod

sträng

[postaladdress1]

Postadress, rad 1 (gata, postbox, enhet eller avdelning, om annan än leveransadress)

sträng

[postaladdress2]

Postadress, rad 2 (gata, postbox, om enhet eller avdelning angetts på rad 2 och är annan än leveransadress)

sträng

[postalzipcode]

Postnummer till postadressen, utan landskod (om annan än leveranspostnummer)

sträng

[postalcity]

Postort (om annan än leveransort)

sträng

[postalstate]

Postkod för stat i vissa länder (om annan än leveranskod för stat)

sträng

[postalcountry]

Postlandskod i ISO 1366-2-format

sträng

SE, DK, NO, FI, etc.

[deliv1]

Leveransinstruktioner, rad 1

sträng

[deliv2]

Leveransinstruktioner, rad 2

sträng

[deliv3]

Leveransinstruktioner, rad 3

sträng

[deliv4]

Leveransinstruktioner, rad 4

sträng

[receiverref]

Mottagarreferens

sträng

[senderref]

Avsändarreferens

sträng

[codref]

Betalningsreferens vid Postförskott/Efterkrav

sträng

[profilegroup]

Namn på den profilgrupp som avsändaren/mottagare ska sparas i. Om fältet lämnas blankt sparas avsändaren/mottagaren i grundprofilgruppen.

sträng

Konto för Postförskott/Efterkrav

Rubrik

Beskrivning

Datatyp

Värde

[account_1_type]

Kontotyp (vissa konton kan vara i text eller OCR)

sträng

PGTXT, PGOCR, BGTXT, BGOCR, IBAN

[account_1_number]

Kontonummer

sträng

[account_1_bic]

BIC-kod (endast om kontotypen är IBAN)

sträng

[account_2_type]

Kontotyp (vissa konton kan vara i text eller OCR)

sträng

PGTXT, PGOCR, BGTXT, BGOCR, IBAN

[account_2_number]

Kontonummer

sträng

[account_2_bic]

BIC-kod (endast om kontotypen är IBAN)

sträng

[account_3_type]

Kontotyp (vissa konton kan vara i text eller OCR)

sträng

PGTXT, PGOCR, BGTXT, BGOCR, IBAN

[account_3_number]

Kontonummer

sträng

[account_3_bic]

BIC-kod (endast om kontotypen är IBAN)

sträng

[account_4_type]

Kontotyp (vissa konton kan vara i text eller OCR)

sträng

PGTXT, PGOCR, BGTXT, BGOCR, IBAN

[account_4_number]

Kontonummer

sträng

[account_4_bic]

Kontotyp (vissa konton kan vara i text eller OCR)

sträng

[account_5_type]

Kontotyp (vissa konton kan vara i text eller OCR)

sträng

PGTXT, PGOCR, BGTXT, BGOCR, IBAN

[account_5_number]

Kontonummer

sträng

[account_5_bic]

Kontotyp (vissa konton kan vara i text eller OCR)

sträng

Transportörsinformation

  • Gå till Hjälp > Kodlistor i Unifaun Online.

  • Välj Tjänster i rullistan Listor och klicka Visa.

  • Använd koden till vänster om transportörens namn (fetstil).

I fältnamnen nedan ska "xxx" ersättas med transportörens kod.

Rubrik

Beskrivning

Datatyp

Värde

[partner_xxx_custno]

Kundnummer

sträng

[partner_xxx_palletregno]

Pallregistreringsnummer

sträng

[partner_xxx_retailerid]

Återförsäljar-ID

sträng

[partner_xxx_sortpos]

Kod för sorteringsposition

sträng

[partner_xxx_destcode]

Sorteringskod

sträng

[partner_xxx_paymentmethod]

Kod för betalningsmetod för brev

sträng

[partner_xxx_ediaddress]

EDI-adress

sträng

[partner_xxx_deliveryaddressref]

Leveransadressreferens

sträng

[partner_xxx_bookingid]

Bokningsnummer

sträng

[partner_xxx_bookingoffice]

Bokningskontor

sträng

[partner_xxx_senderid]

Kundnummer som prefix till sändningsnummer

sträng

[partner_free_<name>_custno]

Kundnummer för en neutral transportör

Exempel: [partner_free_joanjet_custno]

sträng

[partner_free_<name>_palletregno]

Pallregistreringsnummer för en neutral transportör

Exempel: [partner_free_joanjet_palletregno]

sträng

Övrigt

Rubrik

Beskrivning

Datatyp

Värde

[system_integration]

Anger om adressparten används för systemintegration

boolesk

Y, N