nShift Delivery Help Center

Standardutskrift

Använd standardutskrift för enstaka utskrifter.

För att förenkla och effektivisera utskriftsfunktionen skapar du utskriftsfavoriter för dina vanligaste utskriftsärenden.

Skriv ut med standardutskrift

 1. Gå till Frakthandlingar > Standardutskrift.

 2. I sektionerna Avsändare och Mottagare väljer du UO_Select-en.gif för att använda en befintlig avsändare/mottagare. Välj UO_New-en.gif för att använda en ny avsändare/mottagare. När du använder en ny avsändare kan du lägga till ditt kundnummer hos transportören i fältet Kundnummer.

 3. Klicka Spara i adressbok för att spara avsändaren/mottagaren. Annars används sändaren/mottagaren endast i den sändningen.

  Obs!

  Om du har angett ditt kundnummer hos transportören för avsändaren och inte sparat i adressboken, gå till Underhåll > Avsändare och se efter om det behövs mer transportörsinformation.

 4. Ange relevant sändningsinformation, såsom tilläggstjänster, allmänna tillval och kolliuppgifter.

  Viktigt

  Olika information behövs och/eller är tillgänglig beroende på tjänst.

  Om du har olika typer av kollin, t.ex. 2 kollin på vardera 3 kg och 1 kolli på 4 kg, måste du lägga in de olika typerna var för sig.

  Exempel

  Ange "2" som Antal kolli och "3" som Vikt (kg). Klicka Lägg till.

  Ange "1" som Antal kollin och "4" som Vikt (kg). Klicka Lägg till.

  Du kan välja att ange kolliuppgifter per kolli eller per rad. Alla kollin i en sändning måste anges på samma sätt.

  • "Angivna per kolli" – vikten och/eller volymen beräknas per kolli (2 kollin och 2 kg blir 6 kg).

  • "Angivna per rad" – vikten och/eller volymen är totalen för båda kollina (2 kollin och 3 kg blir 3 kg).

  Exempel

  2 kollin och 3 kg, och 1 kolli och 4 kg, angivna per kolli blir 3 + 3 + 4 = 10

  2 kollin och 3 kg, och 1 kolli och 4 kg, angivna per rad blir 3 + 4 = 7

  Informationen i sektionen Fraktberäkningsmängd beror på ditt avtal med transportören. Transportörer använder olika värden och olika beräkningsmetoder.

 5. Klicka Skriv ut för att skriva ut direkt, eller Lagra för att skriva ut senare.

 • Om utskriften gick bra och ska användas, klicka Utskriftsrapport eller Tillbaka för att göra en ny utskrift.

 • Om utskriften gick bra men inte ska användas, klicka Makulera.

 • Om utskriften inte gick bra men problemet kan åtgärdas omedelbart, exempelvis genom att fylla på etiketter, åtgärdar du problemet och klickar Makulera och skriv ut igen.

 • Om utskriften inte gick bra men problemet kan åtgärdas senare, exempelvis om skrivaren är trasig, klickar du Makulera och lagra och fortsätter när problemet är åtgärdat.

Om transportören erbjuder upphämtning och du vill boka, klicka Boka eller gör det senare i Frakthandlingar > Boka hämtning.