nShift Delivery Help Center

Lagrade utskrifter

ESSENTIAL STANDARD

Du kan förbereda sändningar, antingen med standardutskrift eller utskriftsfavoriter,och lagra dem för att skriva ut senare.

Du kan skriva ut direkt till en skrivare eller skriva ut till PDF.

Skriva ut lagrade utskrifter

  1. Gå till Frakthandlingar > Lagrade utskrifter.

  2. Använd sökfunktionen för att hitta de lagrade utskrifter du vill skriva ut.

  3. Klicka Skriv utSkriv ut allaSkriv ut via PDF eller Skriv ut alla via PDF.

  • Om utskriften gick bra och ska användas, klicka Utskriftsrapport eller Tillbaka för att göra en ny utskrift.

  • Om utskriften gick bra men inte ska användas, klicka Makulera.

  • Om utskriften inte gick bra men problemet kan åtgärdas omedelbart, exempelvis genom att fylla på etiketter, åtgärdar du problemet och klickar Makulera och skriv ut igen.

  • Om utskriften inte gick bra men problemet kan åtgärdas senare, exempelvis om skrivaren är trasig, klickar du Makulera och lagra och fortsätter när problemet är åtgärdat.

Om transportören erbjuder upphämtning och du vill boka, klicka Boka eller gör det senare i Frakthandlingar > Boka hämtning.

Notera

Lagrade utskrifter som inte har skrivits ut tas bort efter tre (3) månader.