Skip to main content

nShift Delivery Help Center

Bokningshistorik

ESSENTIAL STANDARD

Abonnemangsplaner

Bokningshistorik är tillgänglig för transportörer där du kan boka upphämtning.

  1. Gå till Historik > Bokningar.

  2. Använd sökfunktionen för att hitta dina bokade upphämtningar.