Skip to main content

nShift Delivery Help Center

Lagrade utskrifter

ESSENTIAL STANDARD

Abonnemangsplaner

Du kan förbereda sändningar, antingen med standardutskrift eller utskriftsfavoriter,och lagra dem för att skriva ut senare.

Du kan skriva ut direkt till en skrivare eller skriva ut till PDF.

Skriva ut lagrade utskrifter

 1. Gå till Frakthandlingar > Lagrade utskrifter.

 2. Använd sökfunktionen för att hitta de lagrade utskrifter du vill skriva ut.

 3. Klicka Skriv utSkriv ut allaSkriv ut via PDF eller Skriv ut alla via PDF.

 • Om utskriften gick bra och ska användas, klicka Utskriftsrapport eller Tillbaka för att göra en ny utskrift.

 • Om utskriften gick bra men inte ska användas, klicka Makulera.

 • Om utskriften inte gick bra men problemet kan åtgärdas omedelbart, exempelvis genom att fylla på etiketter, åtgärdar du problemet och klickar Makulera och skriv ut igen.

 • Om utskriften inte gick bra men problemet kan åtgärdas senare, exempelvis om skrivaren är trasig, klickar du Makulera och lagra och fortsätter när problemet är åtgärdat.

Observera

En del transportörer kommunicerar via EDI och andra via API vilket kan ha betydelse när du makulerar en sändning.

Om du makulerar en sändning innan EDI skickats (EDI-transportör) :

 • Transportören får ingen information.

 • Använder du etiketten ändå kan du få straffavgifter från transportören - för att du använder en etikett utan EDI.

Om du makulerar en sändning efter att EDI skickats (EDI-transportör) eller om du använder en API-transportör:

 • Makuleringen sker endast i Delivery och etiketten är fortfarande giltig enligt transportören.

 • Använder du inte etiketten kan vissa transportörer ta ut en straffavgift - eftersom de inte fått det paket de förväntat sig.

Kontakta transportören om du är osäker på vad som gäller.

Om transportören erbjuder upphämtning och du vill boka, klicka Boka efter du har skrivit ut eller gör det senare i Frakthandlingar > Boka upphämtning.

Tips

Alla metoder kanske inte är tillgängliga för alla tjänster. Till exempel, för vissa tjänster, oftast pallfrakt/partigods, är upphämtning förvalt. För dessa tjänster är det inte möjligt att boka upphämtning i efterhand.

Observera

Lagrade utskrifter som inte har skrivits ut tas bort efter tre (3) månader.