Skip to main content

nShift Delivery Help Center

Standardutskrift

ESSENTIAL STANDARD

Abonnemangsplaner

Använd standardutskrift för enstaka utskrifter.

Du kan skriva ut direkt till en skrivare eller skriva ut till PDF. Du kan också spara sändningarna och skriva ut dem senare.

Notera

Om du vill skriva ut etiketter och sändningsdokument på en fysisk skrivare måste du installera Print by nShift eller OnlinePrinter.

För att förenkla och effektivisera utskriftsfunktionen skapar du utskriftsfavoriter för dina vanligaste utskriftsärenden.

 1. Gå till Frakthandlingar > Standardutskrift.

 2. I sektionerna Avsändare och Mottagare väljer du DEL_Select_tab-en.png för att använda en befintlig avsändare/mottagare. Välj DEL_New_tab-en.png för att använda en ny avsändare/mottagare. När du använder en ny avsändare kan du lägga till ditt kundnummer hos transportören i fältet Kundnummer.

 3. Klicka Spara i adressbok för att spara avsändaren/mottagaren. Annars används sändaren/mottagaren endast i den sändningen.

  Notera

  Om du har angett ditt kundnummer hos transportören för avsändaren och inte sparat i adressboken, gå till Underhåll > Avsändare och se efter om det behövs mer transportörsinformation.

 4. Ange relevant sändningsinformation, såsom tilläggstjänster, allmänna tillval och kolliuppgifter.

  Notera

  Olika information behövs och/eller är tillgänglig beroende på tjänst.

  Om du har olika typer av kollin, t.ex. 2 kollin på vardera 3 kg och 1 kolli på 4 kg, måste du lägga in de olika typerna var för sig.

  Exempel

  Ange "2" som Antal kolli och "3" som Vikt (kg). Klicka Lägg till.

  Ange "1" som Antal kollin och "4" som Vikt (kg). Klicka Lägg till.

  Du kan välja att ange kolliuppgifter per kolli eller per rad. Alla kollin i en sändning måste anges på samma sätt.

  • "Angivna per kolli" – vikten och/eller volymen beräknas per kolli (2 kollin och 3 kg blir 6 kg).

  • "Angivna per rad" – vikten och/eller volymen är totalen för båda kollina (2 kollin och 3 kg blir 3 kg).

  Exempel

  2 kollin och 3 kg, och 1 kolli och 4 kg, angivna per kolli blir 3 + 3 + 4 = 10

  2 kollin och 3 kg, och 1 kolli och 4 kg, angivna per rad blir 3 + 4 = 7

  Informationen i sektionen Fraktberäkningsmängd beror på ditt avtal med transportören. Transportörer använder olika värden och olika beräkningsmetoder.

 5. Klicka Skriv ut eller Skriv ut via PDF för att skriva ut direkt, eller Lagra för att skriva ut senare.

 • Om utskriften gick bra och ska användas, klicka Utskriftsrapport eller Tillbaka för att göra en ny utskrift.

 • Om utskriften gick bra men inte ska användas, klicka Makulera.

 • Om utskriften inte gick bra men problemet kan åtgärdas omedelbart, exempelvis genom att fylla på etiketter, åtgärdar du problemet och klickar Makulera och skriv ut igen.

 • Om utskriften inte gick bra men problemet kan åtgärdas senare, exempelvis om skrivaren är trasig, klickar du Makulera och lagra och fortsätter när problemet är åtgärdat.

Observera

En del transportörer kommunicerar via EDI och andra via API vilket kan ha betydelse när du makulerar en sändning.

Om du makulerar en sändning innan EDI skickats (EDI-transportör) :

 • Transportören får ingen information.

 • Använder du etiketten ändå kan du få straffavgifter från transportören - för att du använder en etikett utan EDI.

Om du makulerar en sändning efter att EDI skickats (EDI-transportör) eller om du använder en API-transportör:

 • Makuleringen sker endast i Delivery och etiketten är fortfarande giltig enligt transportören.

 • Använder du inte etiketten kan vissa transportörer ta ut en straffavgift - eftersom de inte fått det paket de förväntat sig.

Kontakta transportören om du är osäker på vad som gäller.

Om transportören erbjuder upphämtning och du vill boka, klicka Boka efter du har skrivit ut eller gör det senare i Frakthandlingar > Boka upphämtning.

Notera

Alla metoder kanske inte är tillgängliga för alla tjänster. Till exempel, för vissa tjänster, oftast pallfrakt/partigods, är upphämtning förvalt. För dessa tjänster är det inte möjligt att boka upphämtning i efterhand.