Skip to main content

nShift Delivery Help Center

Rapporter

Du kan skapa olika typer av listor och rapporter för att underlätta ditt dagliga arbete.

  • Avstämningslista - Hämta en översikt av dina sändningar.

  • Sändningsrapport - Hämta en specifikation av dina sändningar som du kan lämna till en transportör eller speditör.

  • Avprickningslista - Hämta en lista med en streckkod för varje sändning som du enkelt kan skanna.

  • Prisrapport - Hämta uppskattade sändningspriser från din sändningshistorik för att bättre förutspå kostnader och underlätta statistisk uppföljning.

  • Leveranstidsrapport - Hämta rapporter baserat på sändningsstatus för att aktivt kunna arbeta med att korta ned ledtider.

  • Schemalagd sändningsrapport - Hämta sändningshistorikrapporter regelbundet för att få bättre kontroll på ditt leveransflöde.

Notera

Din abonnemangsplan avgör vilka rapporter du kan generera.