Skip to main content

nShift Delivery Help Center

Adressbok

ESSENTIAL STANDARD

Abonnemangsplaner

Skapa och underhåll din adressbok manuellt, via API eller genom filimport.

Du behöver registrera minst en avsändare. Du kan ha flera avsändare med olika namn och/eller adressinformation. De kan även ha olika kundnummer hos transportören, beroende på dina behov.

Notera

Den övre gränsen för avsändare/mottagare är 30 000.

 1. Gå till Underhåll > Avsändare.

 2. Klicka Ny avsändare.

  Tips

  Snabbsökvärde är en unik referens för att identifiera en sändare, till exempel "123", och kan användas i många olika scenarier.

  Tips

  Markera kryssrutan Mottagare om avsändaren även ska kunna vara mottagare.

  Notera

  Markera Systemintegration om avsändaren ska finnas tillgänglig som förvald avsändare i nShift Checkout.

 3. Ange Adressuppgifter.

 4. Ange kontoinformation om du använder Efterkrav/Postförskott eller annan tjänst som behöver kontoinformation.

 5. Ange transportörsinformation, t.ex. kundnummer

  Observera

  Innan du gör din första sändning måste du lägga till transportörskundnummer och annan nödvändig information.

  För att lägga till en transportör:

  1. Klicka DEL_AddCarrier_button-en.png i sektionen Transportörer.

  2. Välj en transportör i rullgardinsmenyn Transportör.

  3. Ange ditt transportörskundnummer i fältet Kundnummer.

   Notera

   Kontakta transportören om du är osäker på vilket kundnummer du ska använda.

  4. Ange annan kundinformation om det är relevant eller efterfrågas av transportören.

 6. I sektionen Sökinformation , lägg till kategorivärden för att möjliggöra kategorisökning.

 7. I sektionen Standardvärden för utskrift , lägg till information, t.ex. avsändarens referens och leveransanvisning, som kommer att vara förifyllda när du skapar en sändning.

Du kan lägga till en ny avsändare när du skriver ut med standardutskrift och, om alternativet inte har låsts, med utskriftsfavoriter.

Använd sökfunktionen om du vill redigera, kopiera eller ta bort en avsändare.

 1. Gå till Underhåll > Mottagare.

 2. Klicka Ny mottagare.

  Tips

  Markera kryssrutan Avsändare om mottagaren även ska kunna vara avsändare.

 3. Ange Adressuppgifter.

 4. Ange kontoinformation om du använder Efterkrav/Postförskott eller annan tjänst som behöver kontoinformation.

 5. Ange transportörsinformation, t.ex. kundnummer

 6. I sektionen Sökinformation , lägg till kategorivärden för att möjliggöra kategorisökning.

 7. I sektionen Standardvärden för utskrift , lägg till information, t.ex. mottagarens referens och leveransanvisning, som kommer att vara förifyllda när du skapar en sändning.

Du kan lägga till en ny mottagare när du skriver ut med standardutskrift och, om alternativet inte har låsts, med utskriftsfavoriter.

Använd sökfunktionen om du vill redigera, kopiera eller ta bort en mottagare.

Om du har din adressbok i ett annat system kan du använda Adressbok via API för att underhålla och synkronisera avsändare och mottagare i din adressbok.

Läs mer om Adressbok via API.

Om du har din adressbok i ett annat system kan du importera den till nShift Delivery. Du kan lägga till posterna som avsändare, mottagare eller både och.

Förutsättningarna är att du kan exportera namn- och adressinformationen, redigera informationen och skapa en tabbavgänsad textfil.

Importera filen

 1. Gå till Underhåll > Avsändare eller Mottagare och klicka Importera.

 2. När du har lagt till filen, väljer du ”Standard, adress (Tabbseparerad)” som Importformat och, i de flesta fall, "ISO-8859-1" som Teckenkodning.

 3. Markera kryssrutan Importera även som avsändare/Importera även som mottagare om adressparten ska kunna användas som både avsändare och mottagare.

 4. Markera kryssrutan Ersätt matchande snabbsökvärde om du vill att befintlig information ersätts med informationen i filen, för adressparter med samma unika snabbsökvärde.

  Tips

  Rekommendationen är att välja Ersätt matchande snabbsökvärde för att undvika dubletter.

 5. Klicka Importera.

Om du får ett felmeddelande som säger att filen är felaktig, kontrollerar du filstruktur och innehåll. Gör nödvändiga ändringar och försök att importera filen igen.

Filstruktur

Importfilen måste ha följande struktur och innehåll:

 • ISO -8859-1 (Windows ANSI) eller UTF-8.

 • Poster som är separerade med radbrytning.

 • Rubriker (översta raden) måste stavas korrekt och stå inom hakparenteser, t.ex. [quickid]. Du behöver bara ta med rubriker som du vill importera. Om en rubrik inte ska användas är det viktigt att ta bort den, inte bara dess innehåll.

Ladda ner en exempelfil och öppna i en texteditor eller Microsoft Excel för att se hur filen ska se ut.

ESSENTIAL PLUS

Abonnemangsplaner

Du kan använda import-/exportfunktionen för att rensa i din adressbok, d.v.s. ta bort dubletter och inaktuella adresser, etc.

 1. Gå till Underhåll > Avsändare eller Mottagare.

 2. Sök fram samtliga avsändare/mottagare i din adressbok genom att inte ange några sökvärden.

 3. Klicka Exportera.

 4. Redigera filen, i t.ex. Microsoft Excel.

 5. Gå till Underhåll > Avsändare eller Mottagare.

 6. Sök i adressboken genom att inte ange några sökvärden.

 7. Klicka Ta bort.

  Observera

  Du tar bort hela adressboken och det går inte att ångra. Säkerställ att du har en korrekt fil att importera.

 8. Klicka Importera för att importera din uppdaterade adressboksfil.

Kategorisökvärden är användbart om du vill skicka något till en grupp mottagare eller ta bort mottagare som tillhör en viss kategori.

Du ger mottagarna ett värde i något av kategorifälten, till exempel "Sommarpresent 2020" i [category1text], och använder det kategorisökvärdet när du ska skriva ut, förslagsvis med serieutskrift.

Om du vill ta bort mottagare använder du ett kategorisökvärde och klickar  Ta bort.

Observera

Kontrollera att du sökt fram rätt mottagare så att du inte råkar ta bort hela adressregistret.