Skip to main content

nShift Delivery Help Center

nShift Insurance

ESSENTIAL STANDARD

Abonnemangsplaner

nShift och Cover Genius har ingått samarbete för att göra det möjligt för dig att försäkra dina försändelser.

Notera

Om du aktiverar tillvalet nShift Insurance på ditt konto kan du försäkra din sändning samtidigt som du bokar sändningen.

Sändningen är försäkrad så fort etiketten är utskriven.

Om det sker en olycka kan du rapportera skadan direkt från nShift Delivery.

Notera

När du har lagt till försäkringstillvalet på din sändning kommer du att få en separat faktura på försäkringsavgiften från nShift.

Premieberäkning

Procentsatsen exkl. skatter beror på sändningens avsändar- och mottagarland.

  • 0,7 % för inrikes sändningar

  • 1,0 % för sändningar inom EU

  • 1,1 % för sändningar utanför EU

Skatter varierar beroende på i vilket land försäkringstagaren finns och beräknas ovanpå premiens procentsats.

  • Danmark, Norge, Sverige: ingen försäkringsskatt

  • Finland: 24 % (endast för inrikes)

  • Storbritannien: 12 %