Skip to main content

nShift Delivery Help Center

Anpassad Track and Trace

PREMIUM PLUS ADD-ON

Abonnemangsplaner

Anpassad Track and Trace låter dina kunder spåra sändningar och få detaljerad information om dem från din anpassade spårningssida, oavsett transportör.

Du behöver inte transportörernas sändnings- eller kollinummer eftersom du använder ditt eget ordernummer eller referens som sökparametrar.

Du anpassar din spårningssida genom att skapa mallar. En mall kan innehålla till exempel, din företagslogga, ett erbjudande eller en annons som visas i sidhuvudet och/eller sidfoten på spårningssidan.

Efter att en sändning har skapats, d.v.s., tilldelats ett sändnings- och/eller kollinummer, är det omedelbart spårbart på spårningssidan.

Notera

Branded Track and Trace fungerar bäst för transportörer och tjänster som erbjuder status- och händelserapportering. Statustillgång kan därför variera.

Aktivera Track and Trace

 1. Gå till Underhåll > Mitt konto.

 2. Klicka Integritetsinställningar.

  Observera

  Läs villkoren på sidan innan du aktiverar tjänsten.

 3. Markera kryssrutan Aktiv.

Du kan aktivera eller avaktivera tjänsten när som helst.

Skapa en mall för Anpassad Track and Trace

 1. Gå till Underhåll > Aviseringsmallar.

 2. Klicka Ny Track and Trace-mall.

 3. Du kan ladda upp två bilder, ett sidhuvud och en sidfot med länkar till externa sidor.

  Notera

  De rekommenderade bildstorlekarna är 54 x 340 px för den övre bilden och en maximal bredd på 750 px för den undre bilden. på. Maximal filstorlek är 100 kB.

 4. När mallen skapas genereras ett unikt mall-ID som ska användas vid implementationen av Anpassad Track and Trace.

  Exempel: 459cbeb8-6a35-4e6f-a0ee-bb223b6858c6

Klicka Förhandsgranska för att se hur spårningssidan ser ut.

Exempel:

DEL_TrackandTrace_page-en.png

Använd sökfunktionen om du vill visa, ändra eller ta bort en Track and Trace-mall.

Implementera Anpassad Track and Trace

När du har aktiverat Track and Trace och skapat en anpassad mall kan spårningssidan nås via en URL.

 • Du bestämmer språk för Track and Trace-sidan.

 • Du kan använda antingen ditt nShift Delivery användar-ID eller din API-nyckel som autentiseringsuppgifter.

  Notera

  För att använda en API-nyckel måste du aktivera någon av nShifts integrationstjänster på ditt konto.

 • Du kan använda antingen referens eller ordernummer som sökparametrar.

 • Du kan ange om du ska visa tur- eller retursändningar.

 • Du använder ett mall-ID för att identifiera den anpassade mallen du vill använda.

URL-struktur

Bas-URL: https://www.unifaunonline.com/ext.uo.yy.track

Ersätt yy med landskod.

Språk

Kod

Danska

da

Engelska

en

Estniska

ee

Finska

fi

Lettiska

lv

Norska

no

Polska

pl

Svenska

sv

Tyska

de

Parametrar

Följande parametrar kan användas i URL:en.

Parameter

Beskrivning

Värde

key

Ditt användar-ID i nShift Delivery som identifierar ditt konto.

Till exempel: 0000000001

apiKey

Din API-nyckel som identifierar ditt konto.

Till exempel: JEABXK1VECV7US2O

reference

Avsändarreferens som identifierar sändningen.

Till exempel: REF222

order

Sändningens ordernummer som identifierar sändningen.

Till exempel: 33333333

templateId

Identifierar den anpassade mallen du vill använda.

Till exempel: 5fc6bd56-5b25-445f-b0e5-9748ff43c068

Notera

Vid ett stavfel ignoreras parametern och sändningen visas med nShifts standardmall.

return

Avgör om tur- eller retursändningar visas.

True = Endast retursändningen visas

False = Endast tursändningen visas

Notera

Om parameter inte skickas med visas båda sändningarna.

Vid ett stavfel ignoreras parametern och båda sändningarna visas.

Exempel med API-nyckel, ordernummer, mall-ID och tursändning:

https://www.unifaunonline.com/ext.uo.en.track?apiKey=JEABXK1VECV7US2O&order=33333333&templateId=5fc6bd56-5b25-445f-b0e5-9748ff43c068&return=false

Exempel med användar-ID, referens, mall-ID och retursändning:

https://www.unifaunonline.com/ext.uo.en.track?key=0000000001&reference=REF222&templateId=5fc6bd56-5b25-445f-b0e5-9748ff43c068&return=true