Skip to main content

nShift Delivery Help Center

Track and Trace

ESSENTIAL PLUS

Abonnemangsplaner

Track and Trace låter dina kunder spåra sändningar och få detaljerad information om dem från din spårningssida, oavsett transportör.

Du behöver inte transportörernas sändnings- eller kollinummer eftersom du använder ditt eget ordernummer eller referens som sökparametrar.

Efter att en sändning har skapats, d.v.s., tilldelats ett sändnings- och/eller kollinummer, är det omedelbart spårbart på spårningssidan.

Exempel:

DEL_TrackandTrace_page-en.png

Notera

Track and Trace fungerar bäst för transportörer och tjänster som erbjuder status- och händelserapportering. Statustillgång kan därför variera.

Tips

Med Anpassad Track and Trace kan du lägga in din företagslogga eller andra bilder på din spårningssida, samt skapa länkar från dessa bilder.

Aktivera Track and Trace

 1. Gå till Underhåll > Mitt konto.

 2. Klicka Integritetsinställningar.

  Observera

  Läs villkoren på sidan innan du aktiverar tjänsten.

 3. Markera kryssrutan Aktiv.

Du kan aktivera eller avaktivera tjänsten när som helst.

Implementera Track and Trace

När du har aktiverat Track and Trace kan spårningssidan nås via en URL.

 • Du bestämmer språk för Track and Trace-sidan.

 • Du kan använda antingen ditt nShift Delivery användar-ID eller din API-nyckel som autentiseringsuppgifter.

  Notera

  För att använda en API-nyckel måste du aktivera någon av nShifts integrationstjänster på ditt konto.

 • Du kan använda antingen referens eller ordernummer som sökparametrar.

 • Du kan ange om du ska visa tur- eller retursändningar.

URL-struktur

Bas-URL: https://www.unifaunonline.com/ext.uo.yy.track

Ersätt yy med landskod.

Språk

Kod

Danska

da

Engelska

en

Estniska

ee

Finska

fi

Lettiska

lv

Norska

no

Polska

pl

Svenska

sv

Tyska

de

Parametrar

Följande parametrar kan användas i URL:en.

Parameter

Beskrivning

Värde

key

Ditt användar-ID i nShift Delivery som identifierar ditt konto.

Till exempel: 0000000001

apiKey

Din API-nyckel som identifierar ditt konto.

Till exempel: JEABXK1VECV7US2O

reference

Avsändarreferens som identifierar sändningen.

Till exempel: REF222

order

Sändningens ordernummer som identifierar sändningen.

Till exempel: 33333333

return

Avgör om tur- eller retursändningar visas.

True = Endast retursändningen visas

False = Endast tursändningen visas

Notera

Om parameter inte skickas med visas båda sändningarna.

Vid ett stavfel ignoreras parametern och båda sändningarna visas.

Exempel med API-nyckel, ordernummer och tursändning:

https://www.unifaunonline.com/ext.uo.en.track?apiKey=JEABXK1VECV7US2O&order=33333333&return=false

Exempel med användar-ID, referens och retursändning:

https://www.unifaunonline.com/ext.uo.en.track?key=0000000001&reference=REF222&return=true