Importera filen

  1. Gå till Underhåll > Avsändare eller Mottagare och klicka Importera.

  2. När du har lagt till filen, väljer du ”Standard, adress (Tabbseparerad)” som Importformat och, i de flesta fall, "ISO-8859-1" som Teckenkodning.

  3. Markera kryssrutan Importera även som avsändare/Importera även som mottagare om adressparten ska kunna användas som både avsändare och mottagare.

  4. Markera kryssrutan Ersätt matchande snabbsökvärde om du vill att befintlig information ersätts med informationen i filen, för adressparter med samma unika snabbsökvärde.

    Tips

    Rekommendationen är att välja Ersätt matchande snabbsökvärde för att undvika dubletter.

  5. Klicka Importera.

Om du får ett felmeddelande som säger att filen är felaktig, kontrollerar du filstruktur och innehåll. Gör nödvändiga ändringar och försök att importera filen igen.