Skip to main content

nShift Delivery Help Center

Tilpasset Track and Trace

PREMIUM PLUS ADD-ON

Abonnementsplaner

Med Tilpasset Track and Trace kan kundene dine spore forsendelser og få detaljert informasjon om dem fra den varemerkede sporingssiden, uansett hvilken transportør som brukes.

Du trenger ikke transportørens forsendelse- og pakkenummer siden du bruker ditt eget ordre- eller referansenummer som søkeparameter.

Du setter ditt varemerke på sporingssiden ved å opprette maler. En mal kan for eksempel inneholde firmalogo, et tilbud eller en annonse som vil bli vist i topp- og/eller bunnteksten på sporingssiden.

Etter at en forsendelse er opprettet, det vil si at den har blitt tilordnet et forsendelse- eller pakkenummer, blir den umiddelbart sporbar på sporingssiden din.

Notat

Tilpasset Track and Trace fungerer best for transportører og tjenester som tilbyr status- og hendelsesrapportering. Statustilgjengelighet kan derfor variere.

Aktiver Track and Trace

 1. Gå til Vedlikehold > Min konto.

 2. Klikk på Integritetsinnstillinger.

  Obs

  Les ansvarsfraskrivelsen på siden før du aktiverer tjenesten.

 3. Merk av for Aktiv.

Du kan aktivere eller deaktivere tjenesten når som helst.

Opprett en mal for varemerket Track and Trace

 1. Gå til Vedlikehold > Varselmaler.

 2. Klikk på Ny Track and Trace-mal.

 3. Du kan laste opp to bilder, ett til toppteksten og ett til bunnteksten, som kobler til eksterne nettsteder.

  Notat

  De anbefalte bildestørrelsene er 54 x 340 px for det øverste bildet og en maksimal bredde på 750 px for det nederste bildet. Maksimal filstørrelse er 100 kB.

 4. Når malen er opprettet, generes en unik mal-ID som må brukes når varemerket Track and Trace implementeres.

  Eksempel: 459cbeb8-6a35-4e6f-a0ee-bb223b6858c6

Klikk på Forhåndsvis for å se hvordan sporingssiden ser ut.

Eksempel:

DEL_TrackandTrace_page-en.png

Hvis du vil vise, redigere eller slette en Track and Trace-mal, kan du bruke søkefunksjonen.

Implementer Tilpasset Track and Trace

Etter at du har aktivert Track and Trace og opprettet en varemerkemal, får man tilgang til sporingssiden via en URL-adresse.

 • Du definerer språket for Track and Trace-siden.

 • Du kan bruke enten nShift Deliverybruker-IDen eller API-nøkkelen som påloggingsinformasjon.

  Notat

  Hvis du vil bruke en API-nøkkel, må du aktivere en av nShifts integreringstjenester på kontoen din.

 • Du kan bruke enten referanse- eller ordrenummer som søkeparameter.

 • Du kan angi om du vil vise normale forsendelser eller returforsendelser.

 • Du bruker en mal-ID til å identifisere varemerkemalen du vil bruke.

URL-struktur

Grunn-URL: https://www.unifaunonline.com/ext.uo.yy.track

Erstatt yy med språkkode.

Språk

Kode

Dansk

da

Engelsk

en

Estisk

ee

Finsk

fi

Svensk

sv

Latvisk

lv

Norsk

no

Polsk

pl

Tysk

de

Parametere

Følgende parametere kan brukes i URL-adressen.

Parameter

Beskrivelse

Verdi

nøkkel

nShift DeliveryBruker-IDen din for å identifisere kontoen.

For eksempel: 0000000001

apiKey

API-nøkkelen din for å identifisere kontoen.

For eksempel: JEABXK1VECV7US2O

referanse

Avsenderreferanse for å identifisere forsendelsen.

For eksempel: REF222

ordre

Forsendelsens ordrenummer for å identifisere forsendelsen.

For eksempel: 33333333

malid

Identifiserer varemerkemalen du vil bruke.

For eksempel: 5fc6bd56-5b25-445f-b0e5-9748ff43c068

Notat

Hvis det skulle oppstå en tastefeil, vil parameteren bli ignorert og forsendelsen bli vist med nShifts standardmal.

retur

Fastsetter om normale forsendelser eller returforsendelser skal vises.

Sann = Viser bare returforsendelsen

Usann = Viser bare den normale forsendelsen

Notat

Hvis parameteren ikke er oppgitt, vises begge forsendelsene.

Hvis det skulle oppstå en tastefeil, vil parameteren bli ignorert og begge forsendelsene vises.

Eksempel med API-nøkkel, ordrenummer, mal-ID og normal forsendelse:

https://www.unifaunonline.com/ext.uo.en.track?apiKey=JEABXK1VECV7US2O&order=33333333&templateId=5fc6bd56-5b25-445f-b0e5-9748ff43c068&return=false

Eksempel med bruker-ID, referansenummer, mal-ID og returforsendelse:

https://www.unifaunonline.com/ext.uo.en.track?key=0000000001&reference=REF222&templateId=5fc6bd56-5b25-445f-b0e5-9748ff43c068&return=true