Skip to main content

nShift Delivery Help Center

Leveringstidsrapport

En leveringstidsrapport hjelper deg å få bedre kontroll over forsendelsene dine og arbeide aktivt med å forkorte ledetidene.

Den viser hvor lang tid det tok fra transportøren tok over forsendelsen til den kom til utleveringsstedet eller ble levert ut til mottakeren.

Du kan også se hvor lenge forsendelsen ble liggende på utleveringsstedet før mottakeren hentet den.

Notat

For å beregne leveringstiden må transportørene løpende sende statusinformasjon til nShift Delivery.

De fleste store transportører sender statusinformasjon automatisk, men for enkelte må du be om at statusrapportering aktiveres. En del transportører tilbyr ikke statusrapportering i det hele tatt.

Aktiver statusrapportering

 1. Gå til Vedlikehold > Min konto, og klikk på Aktiver statusrapportering.

 2. Velg de kundenumrene statusrapportering skal aktiveres for.

Notat

Det kan ta noen dager før statusinformasjonen oppdateres.

Opprett leveringstidsrapporter

 1. Få til HistorikkForsendelser.

 2. Angi søkeverdier. Søkeresultatet av utvalget ditt er det som vil inngå i rapporten.

  Velg «Ankommet utleveringssted», «Utlevert» eller begge i Status-feltet.

 3. I seksjonen Presentasjon merker du fanen DEL_Report_tab-en.png.

 4. Velg «Leveringstidsrapport» som Type og sett Sorteringsrekkefølge til «Forsendelsesnummer».

  Obs

  Det er ikke mulig å sortere etter «Kollinummer» fordi leveringstider gjelder hele forsendelser. Enkelte transportører bruker ikke forsendelsesnummer. Da er det viktig å ha angitt et ordrenummer eller referansenummer for å kunne identifisere en bestemt forsendelse på en enkel måte.

 5. Forsendelser som ikke er hentet ut, får en verdi i kolonnen På vei til Ank. utleveringssted (dager). Når mottakeren henter forsendelsen, settes det også en verdi i kolonnen På vei til Utlevert (dager).

  Forsendelser som ikke kommer til et utleveringssted, men i stedet leveres direkte til mottakeren, får bare en verdi i kolonnen På vei til Utlevert (dager).

DEL_Deliverytime_report-en.png

Hvis du ofte bruker de samme søkeverdiene for rapportene dine, kan du opprette en søkefavoritt.