Skip to main content

nShift Delivery Help Center

Lagrede utskrifter

ESSENTIAL STANDARD

Abonnementsplaner

Du kan forberede forsendelser, enten med standardutskrift eller utskriftsfavoritter, og lagre dem for å skrive ut senere.

Du kan skrive ut direkte til en skriver eller skrive ut til PDF.

Skrive ut lagrede utskrifter

 1. Gå til Fraktdokumenter > Lagrede utskrifter.

 2. Bruk søkefunksjonen for å finne de lagrede utskriftene du vil skrive ut.

 3. Klikk Skriv utSkriv ut altSkriv ut PDF eller Print alt via PDF.

 • Hvis utskriften gikk bra og skal brukes, klikk Utskriftsrapport eller Tilbake for å foreta en ny utskrift.

 • Hvis utskriften gikk bra, men ikke skal brukes, klikk Makuler.

 • Hvis utskriften ikke gikk bra, men problemet kan løses umiddelbart, f.eks. ved å fylle på etiketter, løser du problemet og klikker Makuler og skriv ut på nytt.

 • Hvis utskriften ikke gikk bra, men problemet kan løses senere, f.eks. hvis skriveren er defekt, klikker du Makuler og lagre og fortsetter når problemet er løst.

Obs

Enkelte transportører kommuniserer via EDI, mens andre bruker API, noe som kan være viktig når du avviser en forsendelse.

Hvis du avviser en forsendelse før EDI-en er sendt (EDI-transportør),

 • mottar transportøren ingen informasjon

 • Hvis du bruker etiketten likevel, kan transportøren ilegge deg et gebyr for å bruke en etikett uten EDI.

Hvis du avviser en forsendelse etter at EDIen er sendt (EDI-transportør), eller hvis du bruker en API-transportør,

 • vil avvisningen bare finne sted i Levering, og etiketten vil fremdeles være gyldig i henhold til transportøren.

 • Hvis du ikke bruker etiketten, kan enkelte transportører ta et gebyr fordi de ikke mottok pakken de forventet.

Kontakt transportøren hvis du ikke er sikker på hva som gjelder.

Hvis transportøren tilbyr henting, kan du bestille ved å klikke på Bestill etter utskrift eller gjøre det senere i Fraktdokumenter > Bestill henting.

Tips

Det kan hende at ikke alle metoder er tilgjengelige for alle tjenester. For enkelte tjenester, vanligvis frakttjenester, vil for eksempel hentebestilling være forhåndsvalgt. For slike tjenester er det ikke mulig å bestille henting etterpå.

Obs

Lagrede utskrifter som ikke er skrevet ut, slettes etter tre (3) måneder.