Skip to main content

nShift Delivery Help Center

Rapporter

Du kan opprette ulike typer lister og rapporter som kan komme til nytte i ditt daglige arbeid.

  • Sjekkliste – Få en oversikt over sendingene dine.

  • Forsendelsesrapport – Få en spesifikasjon av sendingene dine som du kan overlevere til en transportør eller fraktformidler.

  • Avkryssningsliste – Få en liste med strekkode for hver sending for enkel skanning.

  • Prisrapport – Få estimerte fraktpriser fra sendingshistorikken din for bedre prognoser og statistisk overvåking.

  • Leveringstidsrapport – Få rapporter basert på sendingsstatus for å arbeide aktivt med å redusere ledetider.

  • Skjemalagt sendingsrapport – Få sendingshistorikkrapporter regelmessig for å holde bedre kontroll på leveringsflyten.

Notat

Abonnementet ditt avgjør hvilke rapporter du kan generere.