Skip to main content

nShift Delivery Help Center

Link til utskrift

PROFESSIONAL PLUS

Abonnementsplaner

Med link til utskrift kan du sende e-post med en link til et forsendelsesdokument i stedet for å legge ved et PDF-dokument eller skrive ut selv og sende det med posten.

 • Du kan også skrive ut en etikett for den utgående forsendelsen direkte på din skriver og bruke link til utskrift for returetiketten.

 • En fordel med link til utskrift er at forsendelsesdato og EDI ikke blir uaktuelle eller misvisende ettersom utskriften ikke aktiveres før mottakeren velger å skrive ut, dvs. bruker linken.

 • Tilgangen til link til utskrift varierer avhengig av transportørkrav.

 • Du kan bruke link til utskrift for både standardutskrift og utskriftsfavoritter.

 • Hvis du vil bruke link til utskrift via API, se API-dokumentasjon. For XML, se Filspesifikasjon – XML.

Lenke til utskrift – Standardutskrift

 1. Gå til Fraktdokumenter > Standardutskrift og fyll ut dine forsendelsesopplysninger.

 2. I seksjonen Allmenne tilvalg merker du av i ruten Lenke til utskrift.

 3. Merk av for Send link til utskrift hvis du vil at linken skal sendes automatisk. Ellers lar du den stå umerket og kopierer linken som genereres når du klikker Skriv ut.

 4. Skriv en melding hvis du vil informere om noe i tillegg til den standardteksten som finnes i mailen. Bruk pipe-tegn, (|), for linjeskift.

  Notat

  Du kan må kanskje angi forskjellig informasjon avhengig av om din forsendelsestype er Tur, Bare retur eller Tur/retur.

 5. Klikk Skriv ut.

Lenke til utskrift – Utskriftsfavoritter

 1. Gå til Vedlikehold > Utskriftsfavoritter.

 2. Klikk Ny utskriftsfavoritt eller Søk og deretter DEL_Edit_old_icon.png til venstre for en eksisterende utskriftsfavoritt.

 3. Hvis det er en ny utskriftsfavoritt, fyller du ut opplysninger ifølge instruksjonen for utskriftsfavoritter.

 4. For både nye og eksisterende utskriftsfavoritter går du til seksjonen Tjeneste og tilleggstjenester/tilvalg og klikker på Endre.

 5. Gå ned til seksjonen Allmenne tilvalg og velg type for Lenke til utskrift.

  Du kan angi om informasjonen skal være skjult, låst eller valgbar.

 6. Merk av for Send e-post hvis du vil at linken skal sendes automatisk. Ellers lar du den stå umerket og kopierer linken som genereres når du klikker Skriv ut.

 7. Skriv en melding hvis du vil informere om noe i tillegg til den standardteksten som finnes i mailen. Bruk pipe-tegn, (|), for linjeskift.

Du kan legge til Lenke til utskrift på en eksisterende utskriftsfavoritt for en enkelt forsendelse.

 1. Gå til Fraktdokumenter > Utskriftsfavoritter.

 2. Velg utskriftsfavoritt ved å klikke på  DEL_Run_icon.png.

 3. På siden Utskrift – forsendelse og tillegg i seksjonen Allmenne tilvalg velger du Lenke til utskrift.

  Innstillingen lagres ikke i utskriftsfavoritten.