Skip to main content

nShift Delivery Help Center

Hurtiginnlogging

ESSENTIAL STANDARD

Abonnementsplaner

Målet med hurtiginnlogging er å forenkle innloggingen til nShift Delivery. Du kommer enten til landingssiden eller direkte til en egen side i systemet. Når du har logget inn, gjelder sesjonen i 12 timer, så du trenger bare å oppgi passord én gang i løpet av en normal arbeidsdag.

Notat

Nyheter og viktige meldinger vises på landingssiden.

URL-struktur

Basis-URL: https://www.unifaunonline.com/ext.uo.yy.QuickLogin

Erstatt yy med språkkode.

Språk

Kode

Dansk

dk

Engelsk

gb

Finsk

fi

Norsk

no

Svensk

se

Parametre

Følgende parametre kan brukes i URL-en:

Parameter

Beskrivelse

Login

Kontoens bruker-ID

User

Brukerprofil

MenuItem

Kode for menyalternativet du har valgt i stedet for landingssiden.

Menyen Forsendelser

ShipmentJobFavoriteDefault

Standardutskrift

ShipmentJobFavorite

Utskriftsfavoritter

ShipmentWaybill

Waybills

ShipmentJob

Lagrede utskrifter

ShipmentList

Forsendelseslister

Booking

Bestill henting

ShipmentJobFavoriteQuickItems

Utskriftsfavoritt, krever MenuItemParam

Menyen Historikk

ShipmentHistory

Forsendelser

StoredSearchConditionQuickItems

Søkefavoritt, krever MenuItemParam

Menyen Nettbutikk

Shop

nShifts nettbutikk

Menyen Vedlikehold

Sender

Avsenderseksjonen i adresseboken

Receiver

Mottakerseksjonen i adresseboken

Favorite

Utskriftsfavoritter

Article

Artikkelregister

Serial

Nummerserier

FreeService

Nøytral transportør

Visitor

Gjestetilgang

CompanyInfo

Min konto

Partition

Profilgrupper

User

Profiler

Role

Roller

Reports

Rapporter

MenuItemParam

ID for et menyalternativ, f.eks. ID-en for en utskriftsfavoritt eller søkefavoritt. Du finner ID-en i ID-kolonnen på sider der du redigerer eller bruker din favoritt.

Key

En sikkerhetsfunksjon som beskytter informasjonskapselen som er opprettet av sesjonen, siden nøkkelverdien fungerer som passord. En streng på 6-18 tegn [a-z, A-Z, 0-9] som inneholder gjeldende dato eller klokkeslett anbefales.

Eksempel: SsXt20190903 eller SsXt1057.

Eksempel 1:

https://www.unifaunonline.com/ext.uo.yy.QuickLogin?Login=0000000001&User=standard&MenuItem=ShipmentJobFavoriteDefault&Key=aa34f20190903

Denne URL-en fører deg direkte til menyalternativet Standardutskrift.

Eksempel 2:

https://www.unifaunonline.com/ext.uo.yy.QuickLogin?Login=0000000001&User=standard&MenuItem=ShipmentJobFavoriteQuickItems&MenuItemParam=3047&Key=aa34f20190903

Denne URL-en fører deg direkte til en spesifikk utskriftsfavoritt med 3047 som RowId-verdi.