Skip to main content

nShift Delivery Help Center

Adressebok

ESSENTIAL STANDARD

Abonnementsplaner

Opprett og vedlikehold adresseboken manuelt, via API eller gjennom filimport.

Du må registrere minst én avsender. Du kan ha flere avsendere med ulike navn og/eller adresseopplysninger. De kan også ha ulike kundenumre hos transportøren, avhengig av dine behov.

Notat

Den øvre grensen for avsendere/mottakere er 30 000.

 1. Gå til Vedlikehold > Avsendere.

 2. Klikk Ny avsender.

  Tips

  Hurtig-ID er en unik referanse for å identifisere en avsender, for eksempel «123», og kan brukes i mange ulike situasjoner.

  Tips

  Merk av i ruten Mottaker hvis avsenderen også skal være mottaker.

  Notat

  Velg Systemintegrasjon dersom avsenderen skal være forhåndsvalgt i nShift Checkout.

 3. Angi Adressedetaljer.

 4. Angi kontoinformasjon hvis du bruker Etterkrav/Postoppkrav eller en annen tjeneste som krever kontoinformasjon.

 5. Angi transportørinformasjon, f.eks. kundenummer

  Obs

  Før du sender din første forsendelse, må du legge inn transportørkundenummeret ditt og annen relevant informasjon.

  Slik legger du til en transportør:

  1. Klikk på DEL_AddCarrier_button-en.png under Transportører.

  2. Velg en transportør fra nedtrekksmenyen Transportør.

  3. Angi transportørkundenummeret ditt i feltet Kundenr.

   Notat

   Kontakt transportøren hvis du er usikker på hvilket kundenummer du skal bruke.

  4. Angi annen transportørinformasjon der dette er aktuelt eller forespurt av transportøren.

 6. I seksjonen Søkeinformasjon legger du til kategoriverdier for å muliggjøre kategorisøk.

 7. I seksjonen Standardverdier for utskrift legger du til informasjon, f.eks. avsenderens referanse og leveringsanvisning, som kommer til å være forhåndsutfylte når du oppretter en forsendelse.

Du kan legge til en ny avsender når du skriver ut med standardutskrift og, hvis alternativet ikke er låst, med utskriftsfavoritter.

Bruk søkefunksjonen hvis du vil redigere, kopiere eller ta bort en avsender.

 1. Gå til Vedlikehold > Mottakere.

 2. Klikk Ny mottaker.

  Tips

  Merk av i ruten Avsender hvis mottakeren også skal være avsender.

 3. Angi Adressedetaljer.

 4. Angi kontoinformasjon hvis du bruker Etterkrav/Postoppkrav eller en annen tjeneste som krever kontoinformasjon.

 5. Angi transportørinformasjon, f.eks. kundenummer

 6. I seksjonen Søkeinformasjon legger du til kategoriverdier for å muliggjøre kategorisøk.

 7. I seksjonen Standardverdier for utskrift legger du til informasjon, f.eks. mottakerens referanse og leveringsanvisning, som kommer til å være forhåndsutfylte når du oppretter en forsendelse.

Du kan legge til en ny mottaker når du skriver ut med standardutskrift og, hvis alternativet ikke er låst, med utskriftsfavoritter.

Bruk søkefunksjonen hvis du vil redigere, kopiere eller ta bort en mottaker.

Hvis du har din adressebok i et annet system, kan du importere den til nShift Delivery. Du kan legge til postene som avsender, mottaker eller begge deler.

Forutsetningene er at du kan eksportere navne- og adresseinformasjonen, redigere informasjonen og opprette en tabulatoravgrenset tekstfil.

Hvis du har din adressebok i et annet system, kan du importere den til nShift Delivery. Du kan legge til postene som avsender, mottaker eller begge deler.

Forutsetningene er at du kan eksportere navne- og adresseinformasjonen, redigere informasjonen og opprette en tabulatoravgrenset tekstfil.

Importer filen

 1. Gå til Vedlikehold > Avsendere eller Mottakere og klikk Importer.

 2. Når du har lagt til filen, velger du ”Standard, adresse (Tabulatorseparert)” som Importformat og, i de fleste tilfeller, ”ISO-8859-1” som Tegnkoding.

 3. Merk av i ruten Importer også som avsender/Importer også som mottaker hvis adresseparten skal kunne brukes som både avsender og mottaker.

 4. Merk av i ruten Erstatt matchende hurtigsøkverdi hvis du vil at eksisterende informasjon skal erstattes med informasjonen i filen, for adresseparter med samme unike hurtigsøkverdi.

  Tips

  Vi anbefaler at du velger Erstatt matchende hurtigsøkverdi for å unngå dubletter.

 5. Klikk Importer.

Hvis du får en feilmelding som sier at filen er feilaktig, må du kontrollere filstruktur og innhold. Gjør nødvendige endringer og prøv å importere filen på nytt.

Filstruktur

Importfilen må ha følgende struktur og innhold:

 • ISO -8859-1 (Windows ANSI) eller UTF-8.

 • Poster som er atskilte med linjeskift.

 • Overskrifter (den øverste raden) må staves korrekt og stå i hakeparenteser, f.eks. [quickid]. Du trenger bare ta med overskrifter som du vil importere. Hvis en overskrift ikke skal brukes, er det viktig å ta den bort, ikke bare dens innhold.

Last ned en eksempelfil og åpne i en teksteditor eller Microsoft Excel for å se hvordan filen skal se ut.

ESSENTIAL PLUS

Abonnementsplaner

Du kan bruke import-/eksportfunksjonen for å rydde i adresseboken, dvs. slette dubletter og uaktuelle adresser, osv.

 1. Gå til Vedlikehold > Avsendere eller Mottakere.

 2. Søk i adresseboken uten å bruke søkeverdier, som vil hente alle avsendere / mottakere i adresseboken.

 3. Klikk Exporter.

 4. Rediger adresseboken, i f.eks. Microsoft Excel.

 5. Gå til Vedlikehold > Avsendere eller Mottakere.

 6. Søk i adresseboken uten å bruke søkeverdier.

 7. Klikk Ta bort.

  Obs

  Du fjerner hele adresseboken, og det kan ikke angres. Kontroller at du har riktig fil til å importere.

 8. Klikk Importer for å importere din oppdaterte adressebokfil.

Kategorisøkeverdier kan brukes hvis du vil sende noe til en gruppe mottakere eller ta bort mottakere som tilhører en viss kategori.

Du gir mottakerne en verdi i et av kategorifeltene, f.eks. "Sommergave 2020" i [category1text], og bruker denne kategorisøkeverdien når du skal skrive ut, forslagsvis med serieutskrift.

Hvis du vil ta bort mottakere, bruker du en kategorisøkeverdi og klikker  Slett.

Obs

Kontroller at du har søkt frem rett mottaker slik at du ikke sletter hele adresseboken.