Skip to main content

nShift Delivery Help Center

Skjemalagt sendingsrapport

PREMIUM PLUS ADD-ON

Abonnementsplaner

Du kan opprette rapporter som inneholder sendingshistorikk ut fra de kriteriene du velger, f.eks. tjeneste og status. Rapporten kan genereres hver dag, uke eller måned.

Opprette skjemalagte sendingsrapporter

 1. Gå til Vedlikehold > Rapporter.

 2. Klikk Lag rapport.

 3. Hvis du ikke vil at rapporten skal aktiveres omgående, merker du av i ruten Deaktivert.

 4. I seksjonen Planlegging angir du hvor ofte rapporten skal genereres.

  "Dag", "Uke" og "Måned" betyr at rapporten kommer til å inneholde forsendelser fra foregående dag, uke eller måned.

 5. I seksjonen Grunnleggende informasjon velger du format og datotype, f.eks. utskriftsdato, forsendelsesdato eller dato for seneste statusoppdatering.

 6. Merk de kolonnene du vil ha med i rapporten.

 7. Du kan spesifisere utvalgskriterier for rapporten hvis du klikker Endre valg av kriterier i seksjonen Filter. Du kan f.eks. velge å bare inkludere forsendelser til en spesifikk mottaker eller som er sendt med en bestemt tjeneste.

  Notat

  "Dato" er ikke et gyldig utvalgskriterium ettersom skjemalagte sendingsrapporter er basert på foregående dag, uke eller måned. Dato kan brukes for å teste sendingsrapporten ved å klikke Søk når kriteriene er valgte.

Bruk søkefunksjonen hvis du vil vise, endre eller ta bort en skjemalagt sendingsrapport.

Hente en skjemalagt sendingsrapport

Historikkrapporter genereres om natten. Resultatet hentes i grensesnittet i nShift Delivery eller via en web service.

 • Grensesnittet i nShift Delivery.

  1. Gå til Vedlikehold > Rapporter og bruk søkefunksjonen.

  2. Gå til rapportens detaljside ved å klikke DEL_Show_icon.png. I seksjonen Historikk  klikker du DEL_Run_icon.png ved siden av rapportdatoen.

 • Web service

  Se Fetch files with HTTP.

Notat

Alle rapporter er tilgjengelige i en (1) måned og deretter slettes de.