Skip to main content

nShift Delivery Help Center

Standardutskrift

ESSENTIAL STANDARD

Abonnementsplaner

Bruk standardutskrift for enkeltvise utskrifter.

Du kan skrive ut direkte til en skriver eller skrive ut til PDF. Du kan også lagre forsendelsene og skrive dem ut senere.

Notat

Hvis du vil skrive ut etiketter og fraktdokumenter på en fysisk skriver, må du installere Print by nShift eller OnlinePrinter.

For å forenkle og effektivisere utskriftsfunksjonen oppretter du utskriftsfavoritter for dine vanligste utskrifter.

 1. Gå til Forsendelser > Standardutskrift.

 2. I seksjonene Avsender og Mottaker velger du DEL_Select_tab-en.png for å bruke en eksisterende avsender/mottaker. Velg DEL_New_tab-en.png for å bruke en ny avsender/mottaker. Når du bruker en ny avsender, kan du legge til ditt kundenummer hos transportøren i feltet Kundenummer.

 3. Klikk Lagre i adressebok for å lagre avsenderen/mottakeren. Hvis ikke, brukes avsenderen/mottakeren bare i den forsendelsen.

  Notat

  Hvis du har angitt ditt kundenummer hos transportøren for avsenderen og ikke lagret i adresseboken, gå til Vedlikehold > Avsender og se etter om det behøves mer transportørinformasjon.

 4. Angi relevant forsendelsesinformasjon, f.eks. tilleggstjenester, allmenne tilvalg og kolliopplysninger.

  Notat

  Ulik informasjon behøves og/eller er tilgjengelig avhengig av tjenesten.

  Hvis du har ulike typer kolli, f.eks. 2 kolli på 3 kg hver og 1 kolli på 4 kg, må du legge inn de ulike typene hver for seg.

  Eksempel

  Angi "2" som Antall kolli og "3" som Vekt (kg). Klikk Legg til.

  Angi "1" som Antall kolli og "4" som Vekt (kg). Klikk Legg til.

  Du kan velge å angi kolliopplysninger per kolli eller per rad. Alle kolli i en forsendelse må angis på samme måte.

  • "Angitt per kolli" – vekten og/eller volumet beregnes per kolli (2 kolli og 3 kg blir 6 kg).

  • "Angitt per rad" – vekten og/eller volumet er totalen for begge kolliene (2 kolli og 3 kg blir 3 kg).

  Eksempel

  2 kolli og 3 kg, og 1 kolli og 4 kg, angitt per kolli blir 3 + 3 + 4 = 10

  2 kolli og 3 kg, og 1 kolli og 4 kg, angitt per rad blir 3 + 4 = 7

  Informasjonen i seksjonen Fraktberegningsmengde avhenger av din avtale med transportøren. Transportører bruker ulike verdier og ulike beregningsmetoder.

 5. Klikk Skriv ut eller Skriv ut PDF for å skrive ut direkte, eller Lagre for å skrive ut senere.

 • Hvis utskriften gikk bra og skal brukes, klikk Utskriftsrapport eller Tilbake for å foreta en ny utskrift.

 • Hvis utskriften gikk bra, men ikke skal brukes, klikk Makuler.

 • Hvis utskriften ikke gikk bra, men problemet kan løses umiddelbart, f.eks. ved å fylle på etiketter, løser du problemet og klikker Makuler og skriv ut på nytt.

 • Hvis utskriften ikke gikk bra, men problemet kan løses senere, f.eks. hvis skriveren er defekt, klikker du Makuler og lagre og fortsetter når problemet er løst.

Obs

Enkelte transportører kommuniserer via EDI, mens andre bruker API, noe som kan være viktig når du avviser en forsendelse.

Hvis du avviser en forsendelse før EDI-en er sendt (EDI-transportør),

 • mottar transportøren ingen informasjon

 • Hvis du bruker etiketten likevel, kan transportøren ilegge deg et gebyr for å bruke en etikett uten EDI.

Hvis du avviser en forsendelse etter at EDIen er sendt (EDI-transportør), eller hvis du bruker en API-transportør,

 • vil avvisningen bare finne sted i Levering, og etiketten vil fremdeles være gyldig i henhold til transportøren.

 • Hvis du ikke bruker etiketten, kan enkelte transportører ta et gebyr fordi de ikke mottok pakken de forventet.

Kontakt transportøren hvis du ikke er sikker på hva som gjelder.

Hvis transportøren tilbyr henting, kan du bestille ved å klikke på Bestill etter utskrift eller gjøre det senere i Fraktdokumenter > Bestill henting.

Notat

Det kan hende at ikke alle metoder er tilgjengelige for alle tjenester. For enkelte tjenester, vanligvis frakttjenester, vil for eksempel hentebestilling være forhåndsvalgt. For slike tjenester er det ikke mulig å bestille henting etterpå.