Skip to main content

nShift Delivery Help Center

Forsendelseslister

ESSENTIAL STANDARD

Abonnementsplaner

Visse transportører krever særskilte forsendelseslister. En forsendelsesliste er et sammendrag av hva som inngår i en forsendelse og er et supplement til EDI.

  1. Gå til FraktdokumenterForsendelseslister.

  2. Velg hvilken type forsendelsesliste du vil skrive ut.

    Notat

    Hvis du angir noen søkeparametere, får du frem samtlige forsendelser som ikke har inngått i en forsendelsesliste tidligere.

  3. Etter å ha utført et søk som har gitt minst ett treff, kan du skrive ut forsendelseslisten. Hvis det finnes forsendelser som du ikke vil ha med i utskriften, fjerner du merket for dem i ruten til venstre for forsendelsesraden.