Skip to main content

nShift Delivery Help Center

Hentebestilling

ESSENTIAL STANDARD

Abonnementsplaner

Enkelte transportører tilbyr henting av pakker/gods.

Du kan bestille henting for frakt på flere ulike måter:

 • Bestill når du oppretter sendingen – verdifullt hvis du oppretter én enkelt sending som du vil at transportøren skal hente

 • Bestill direkte etter utskrift – praktisk hvis du akkurat innså at du vil at pakken skal hentes

 • Bestill separat – nyttig hvis du vil bestille henting av flere sendinger, med samme eller ulike transportører, etter at du har opprettet sendingene

Notat

Det kan hende at ikke alle metoder er tilgjengelige for alle tjenester. For enkelte tjenester, vanligvis frakttjenester, vil for eksempel hentebestilling være forhåndsvalgt. For slike tjenester er det ikke mulig å bestille henting etterpå.

Hentebestilling er tilgjengelig for standardutskrift, utskriftsfavoritter og lagrede utskrifter.

Slik bestiller du henting

Bestille henting når du oppretter sendingen

 1. Gå til Sendinger > Standardutskrift eller Utskriftsfavoritter og klikk på DEL_Run_icon.png ved siden av utskriftfavoritten du vil bruke, og begynn å opprette sendingen.

  DEL_BookPickup_menu-en.png

  Tips

  Lag snarveier til utskriftsfavorittene dine for enkel tilgang fra snarveismenyen til venstre eller Sendinger-menyen.

 2. Merk av for Bestill henting under Henting på siden Utskrift – sending og tilleggstjenester.

 3. Angi den aktuelle informasjonen. Hva slags informasjon som etterspørres, kan variere mellom transportører.

  DEL_PickupPrinting_page-en.png
 4. Fullfør de gjenstående trinnene.

 5. Klikk Skriv ut eller Skriv ut PDF for å skrive ut direkte, eller Lagre for å skrive ut senere.

Bestille henting direkte etter utskrift

 1. Klikk på Jeg har skrevet ut alle dokumenter og vil forlate siden når du er ferdig med å skrive ut.

 2. Klikk på Bestill.

 3. Angi den aktuelle informasjonen. Hva slags informasjon som etterspørres, kan variere mellom transportører.

  DEL_BookAfterLater_page-en.png
 4. Klikk på Bestill.

Bestille henting for flere sendinger

 1. Gå til Forsendelser > Bestill henting.

  DEL_PickupBooking_menu-en.png
 2. Bruk søkefunksjonen til å finne sendingene du vil ha med i bestillingen.

  DEL_PickupSearch_page-en.png

  Tips

  Du kan utelate en sending fra bestillingen ved å fjerne merket i boksen ved siden av sendingen i søkeresultatene.

 3. Klikk på Bestill.

  Notat

  Du kan bestille henting med ulike transportører, men du må gå gjennom én informasjonsside for hver transportør.

 4. Angi den aktuelle informasjonen for den første transportøren.

  DEL_PickupDHL_page-en.png
 5. Klikk på Neste.

  Klikk på Hopp over hvis du ikke vil bestille henting fra en bestemt transportør.

 6. Angi den aktuelle informasjonen for neste transportør, og fortsett å klikke på Neste etter hver transportør til du kommer til den siste.

 7. Klikk på Bestill.

  DEL_PickupDBS_page-en.png

Bestille henting for en lagret sending

 1. Gå til Forsendelser > Lagrede utskrifter.

 2. Bruk om nødvendig søkefunksjonen for å finne sendingen.

 3. Klikk på DEL_Edit_old_icon.png ved siden av raden for sendingen.

 4. Merk av for Bestill henting under Henting på siden Utskrift – sending og tilleggstjenester.

 5. Angi den aktuelle informasjonen. Hva slags informasjon som etterspørres, kan variere mellom transportører.

  DEL_PickupPrinting_page-en.png
 6. Klikk på Skriv ut eller Skriv ut PDF.

Bestille henting for flere lagrede sendinger

 1. Gå til Forsendelser > Lagrede utskrifter.

 2. Bruk søkefunksjonen til å finne sendingene du vil ha med i bestillingen.

  DEL_SearchStoredPickup_page-en.png
 3. Klikk på Skriv ut alt eller Skriv ut alt via PDF.

 4. Klikk på Fortsett.

 5. Klikk på Jeg har skrevet ut alle dokumenter og vil forlate siden når du er ferdig med å skrive ut.

 6. Klikk på Bestill.