Skip to main content

nShift Delivery Help Center

nShift Insurance

ESSENTIAL STANDARD

Abonnementsplaner

nShift og Cover Genius har inngått et samarbeid som gjør det mulig å forsikre sendingene deres.

Hvis du aktiverer alternativet nShift Insurance på kontoen din, kan du forsikre sendingene dine under prosessen med å bestille frakt.

Sendingen er forsikret så snart etiketten er skrevet ut.

Hvis det skulle skje en ulykke, kan du kreve utbetaling direkte fra nShift Delivery.

Notat

Hvis du har lagt til forsikringsalternativet for en sending, vil du motta en egen faktura fra nShift for forsikringspremien.

Premieberegning

Prosenten ekskl. offentlige avgifter avhenger av avsender- og mottakerland for sendingen.

  • 0,7 % for innenlands sendinger

  • 1,0 % for sendinger innenfor EU

  • 1,1 % for sendinger utenfor EU

Offentlige avgifter varierer etter landet der poliseinnehaveren befinner seg, og beregnes på toppen av premieprosentsatsen.

  • Danmark, Norge, Sverige: ingen forsikringsavgifter

  • Finland: 24 % (bare for innenlands)

  • Storbritannia: 12 %