Skip to main content

nShift Delivery Help Center

Artikkelregister

ESSENTIAL PLUS ADD-ON

Abonnementsplaner

Artikkelinformasjon brukes til å registrere kolli og forsendelser på en effektiv måte. Når du registrerer et kolli eller en forsendelse, hentes artikkelinformasjonen fra artikkelregisteret.

Tips

Artikkelregisteret er spesielt nyttig hvis du sender farlig gods.

Opprette artikkelregisteret

 1. Gå til Vedlikehold > Artikler.

 2. Klikk Importer for å importere artikkelinformasjon fra en tabulatoravgrenset fil. Se eksempelfiler.

  Klikk Ny artikkel for å legge til artikkelinformasjon manuelt.

Bruke artikkelinformasjon

For å registrere et kolli som inneholder artikler, må du bruke en ny eller eksisterende utskriftsfavoritt.

 1. Gå til Vedlikehold > Utskriftsfavoritter.

 2. Klikk Ny utskriftsfavoritt eller Søk fulgt av DEL_Edit_old_icon.png til venstre for en eksisterende utskriftsfavoritt.

 3. Hvis det er en ny utskriftsfavoritt, fyller du ut opplysninger ifølge instruksjonen for utskriftsfavoritter.

 4. Merk av i ruten Bruk artikkelnivå.

 5. Hvis du vil gjøre flere innstillinger på en artikkel, går du til seksjonen Forsendelse og kolli. Klikk Endre og fortsett til seksjonen Artikler.

  • Du kan bruke artikkelfilter. Det vises bare artikler som er inkluderte i filteret, og disse kan velges når forsendelsen opprettes.

  • Du kan angi et forhåndsvalgt antall artikler, større enn én (1). Når sendingen opprettes, settes verdien i feltet Artikkelantall.

Registrere en forsendelse med artikler

Når en forsendelse inneholder artikler, er det viktig å registrere informasjonen i rett rekkefølge.

Kolliopplysninger beregnes automatisk, basert på informasjonen fra artikkelregisteret. Hvis kolliopplysningene skal endres, må kolliopplysninger som er forskjellige fra artikkelinformasjonen, registreres når samtlige artikler er lagt til.

Notat

Når artikkelregister brukes, må informasjon om farlig gods angis for hver artikkel, ikke på kollinivå.

 1. Gå til Fraktdokumenter > Utskriftsfavoritter.

 2. Velg en utskriftsfavoritt der Bruk artikkelnivå er aktivert.

 3. Velg artikler og legg dem til ved å klikke Legg til artikkelrad.

  Obs

  Når artikler legges til, summeres ikke artikkelinformasjonen på en artikkelrad.

  For eksempel, hvis du registrerer to artikler som veier 1 kg hver, vises "1 kg" i artikkellisten.

  Pakkens vekt er lik totalen av artiklene, dvs. "2 kg".

  DEL_Itemrow_page-en.png
 4. Registrer kolliopplysninger som ikke kan beregnes eller hentes fra artiklene som inngår i kolliet, f.eks. vekt som overstiger artiklenes totale vekt eller innhold.

 5. Legg til kolliet i forsendelsen.

 6. Registrer resterende kolli.

 7. Når alle kolli er registrerte, klikk Angi tollinformasjon for å legge til tollinformasjon for forsendelsen.

  Notat

  Når artikkelregisteret brukes, må det angis en viss tollinformasjon for hver artikkel på radnivå.

Legge til en ny artikkel når en forsendelse registreres

 1. Klikk Ny artikkel i seksjonen Kolli .

 2. Hvis den nye artikkelen skal legges til i artikkelregisteret, klikker du Lagre i artikkelregister. Hvis den bare skal brukes i den spesifikke forsendelsen, klikker du Fullfør.

Endre artikkelinformasjon når en forsendelse registreres

 1. Klikk Endre artikkel i seksjonen Kolli.

 2. Hvis artikkelinformasjonen skal endres i artikkelregisteret, klikker du Oppdater i artikkelregister. Hvis den bare skal endres i den spesifikke forsendelsen, klikker du Fullfør.

Artikkelinformasjon i forhåndsmelding via e-post

Du kan inkludere artikkelinformasjon i forhåndsmeldinger via e-post. Da får mottakerne vite artikkelnummer, artikkelnavn og antall artikler.

 1. Gå til Vedlikehold > Artikler.

 2. Klikk Ny artikkel eller Søk fulgt av DEL_Edit_old_icon.png til venstre for en eksisterende.

 3. Merk av i ruten Vis i forhåndsmelding i seksjonen Grunninformasjon.