Skip to main content

nShift Delivery Help Center

Konsolidert sending

PREMIUM PLUS ADD-ON

Abonnementsplaner

Med konsolidert sending kan du registrere flere kolli i en forsendelse og dermed minske transportkostnader og forenkle sporing.

Hvis du vil bruke konsolidert sending via API, se REST-API-dokumentasjonen. For XML, se Filspesifikasjon – XML.

Notat

Muligheten til å opprette konsoliderte sendinger kan variere avhengig av transportøren og tjenesten. Se Hjelp > Kodelister > «Servicekoder – Integrering».

Forsendelseskonsolidering – Standardutskrift

 1. Gå til Fraktdokumenter > Standardutskrift og fyll ut dine forsendelsesopplysninger.

 2. I seksjonen Allmenne tilvalg merker du av i ruten Konsolider.

  Notat

  Konsolideringsnøkkel brukes primært med OrderConnect. Dette er en identifikator når nye konsoliderte forsendelser opprettes eller når kolli legges til i åpne konsoliderte forsendelser. Det er valgfritt å bruke det i grensesnittet ettersom du uansett kan identifisere forsendelsen der.

 3. Fullfør forsendelsen og klikk Skriv ut.

  Obs

  Nå skrives det bare ut etiketter. Fraktsedler, tolldokumenter og farlig gods-deklarasjoner skrives ikke ut.

  Etikettene kommer ikke til å inneholde totalvekt eller kollinummerering, ettersom man ikke vet hvor mange kolli forsendelsen kommer til å ha eller hva totalvekten kommer til å bli.

Det første kolliet i den konsoliderte forsendelsen skrives ut og forsendelsen har statusen "Open". Du kan legge til og ta bort kolli så lenge forsendelsen er åpen.

Forsendelseskonsolidering – Utskriftsfavoritter

 1. Gå til Vedlikehold > Utskriftsfavoritter.

 2. Klikk Ny utskriftsfavoritt eller Søk og deretter DEL_Edit_old_icon.png til venstre for en eksisterende utskriftsfavoritt.

 3. Hvis det er en ny utskriftsfavoritt, fyller du ut opplysninger ifølge instruksjonen for utskriftsfavoritter.

 4. For både nye og eksisterende utskriftsfavoritter går du til seksjonen Tjenester og tilleggstjenester og klikker Endre.

 5. Gå til seksjonen Allmenne tilvalg og merk av i ruten Konsolider.

  Du kan angi om informasjonen skal være skjult eller låst.

 6. Gå til Fraktdokumenter > Utskriftsfavoritter for å bruke utskriftsfavoritten med konsolidering.

Du kan legge til forsendelseskonsolidering på en eksisterende utskriftsfavoritt for en enkelt forsendelse.

 1. Gå til Fraktdokumenter > Utskriftsfavoritter.

 2. Velg utskriftsfavoritt ved å klikke DEL_Run_icon.png.

 3. På siden Utskrift – forsendelse og tillegg i seksjonen Allmenne tilvalg velger du Konsolider.

  Innstillingen lagres ikke på utskriftsfavoritten.

Håndtere forsendelser

Du kan legge til eller ta bort kolli i en åpen forsendelse. Når forsendelsen er klar til å bli sendt, må du lukke den.

Notat

Åpne konsoliderte forsendelser vises bare i Fraktdokumenter > Konsolidering og finnes der til de lukkes, eller i høyst 30 dager.

Legge til eller ta bort kolli i en åpen forsendelse

 1. Gå til Fraktdokumenter > Konsolidering og klikk Søk.

  Åpne forsendelser vises i resultatlisten.

 2. Klikk DEL_Edit_old_icon.png.

  Obs

  Du kan bare endre i seksjonen Kolli ettersom andre endringer innebærer at etiketter må skrives ut på nytt.

  Du kan:

  • Se eksisterende kolli og deres tildelte kolli-ID-er.

  • Legg til kolli ved å klikke Legg til.

  • Ta bort kolli ved å klikke DEL_Delete_old_icon.png.

  Hvis du har ulike typer kolli, f.eks. 2 kolli på 3 kg hver og 1 kolli på 4 kg, må du legge inn de ulike typene hver for seg.

  Eksempel

  Angi "2" som Antall kolli og "3" som Vekt (kg). Klikk Legg til.

  Angi "1" som Antall kolli og "4" som Vekt (kg). Klikk Legg til.

  Du kan velge å angi kolliopplysninger per kolli eller per rad. Alle kolli i en forsendelse må angis på samme måte.

  • "Angitt per kolli" – vekten og/eller volumet beregnes per kolli (2 kolli og 3 kg blir 6 kg).

  • "Angitt per rad" – vekten og/eller volumet er totalen for begge kolliene (2 kolli og 3 kg blir 3 kg).

  Eksempel

  2 kolli og 3 kg, og 1 kolli og 4 kg, angitt per kolli blir 3 + 3 + 4 = 10

  2 kolli og 3 kg, og 1 kolli og 4 kg, angitt per rad blir 3 + 4 = 7

  Informasjonen i seksjonen Fraktberegningsmengde avhenger av din avtale med transportøren. Transportører bruker ulike verdier og ulike beregningsmetoder.

 3. Klikk Lagre eller Skriv ut.

  Hvis du velger Lagre, kan du skrive ut ved en senere anledning, men kolliet tilhører fortsatt forsendelsen. Forsendelsen, og dermed også kolliet, vises fortsatt i Konsolidering og ikke i  Lagrede utskrifter. Hvis du velger Skriv ut, skriver systemet ut etiketter for kolliene som er lagt til.

Lukke en forsendelse

 1. Gå til Fraktdokumenter > Konsolidering og klikk Søk.

 2. Klikk Lukk og skriv ut for å lukke valgte forsendelser eller klikk Lukk og skriv ut alle for å lukke alle forsendelser som matcher søkekriteriene.

  Når skrives det ut fraktsedler, tolldokumenter og farlig gods-deklarasjoner.

Når forsendelsen er lukket, vises den i Historikk > Forsendelser.