Skip to main content

nShift Delivery Help Center

Testkonto

En testkonto er praktisk å bruke hvis du vil sjekke systemets forskjellige funksjoner eller når du skal integrere forretningen din i systemet og trenger å opprette forsendelser uten å risikere å bli debitert.

En testkonto er forskjellig fra en produksjonsskonto:

  • Ingen elektronisk informasjon overføres til transportøren, og ingen statusinformasjon vises for forsendelsene som er opprettet.

  • Det skjer ingen annen kommunikasjon, f.eks. sendes det ikke ut forvarsler.

  • På etikettene som skrives ut, er det skrevet "TEST" over strekkodene for å unngå ufrivillig bruk.

En testkonto kan ikke gjøres om til produksjonskonto eller omvendt.