Skip to main content

nShift Delivery Help Center

Konsolideret forsendelse

Med konsolideret forsendelse kan du registrere flere kolli i én forsendelse og dermed reducere transportomkostninger og forenkle sporing.

For at anvende konsolideret forsendelse via APIConnect henvises der til REST API-dokumentationen. For OnlineConnect henvises der til Filspecifikation – XML.

Bemærk

Adgangen til konsolideret forsendelse kan variere afhængigt af transportør og tjenester. Se Hjælp > Kodelister > "Services (ERP-tilslutning XML)".

Konsolideret forsendelse – Standardudskrift

 1. Gå til Fragthandlinger > Standardudskrift, og udfyld dine forsendelsesoplysninger.

 2. I afsnittet Generelle tilvalg skal du markere afkrydsningsfeltet Konsolider.

  Bemærk

  Konsolideringsnøgle anvendes først og fremmest med OrderConnect. Det er at identificere, når nye konsoliderede forsendelser oprettes, eller når kolli føjes til åbne, konsoliderede forsendelser. At anvende denne funktion i grænsefladen er valgfrit, eftersom du alligevel kan identificere forsendelsen der.

 3. Fuldfør forsendelsen, og klik på Udskriv.

  Pas på

  Nu udskrives kun etiketter. Fragtsedler, tolddokumenter og deklarationer om farligt gods udskrives ikke.

  Etiketterne vil ikke indeholde den samlede vægt eller kollinummerering, eftersom det ikke er kendt, hvor mange kolli forsendelsen vil have, eller hvad den samlede vægt vil være.

Det første kolli i den konsoliderede forsendelse udskrives, og forsendelsen har statussen "Åben". Du kan tilføje eller fjerne kolliet, så længe forsendelsen er åben.

Konsolideret forsendelse – Udskriftsfavoritter

 1. Gå til Vedligeholdelse > Udskriftsfavoritter.

 2. Klik på Ny udskriftsfavorit eller Søg og derefter på UO_Edit_icon_old.gif til venstre om en eksisterende udskriftsfavorit.

 3. Hvis det er en ny udskriftsfavorit, skal du udfylde oplysninger i henhold til instruktionerne for udskriftsfavoritter.

 4. For nye såvel som for eksisterende udskriftsfavoritter skal du gå til afsnittet Tjenester og tillægstjenester og klikke på Ændr.

 5. Gå til afsnittet Generelle tilvalg, og markér afkrydsningsfeltet Konsolider.

  Du kan angive, om oplysningerne skal være skjulte eller låste.

 6. Gå til Fragthandlinger > Udskriftsfavoritter for at anvende udskriftsfavoritten med en konsolidering.

Du kan tilføje en konsolideret forsendelse på en eksisterende udskriftsfavorit for en enkelt forsendelse.

 1. Gå til Fragthandlinger > Udskriftsfavoritter.

 2. Vælg udskriftsfavorit ved at klikke på UO_Run_icon.gif.

 3. På siden Udskrift – forsendelse og tillæg i afsnittet Generelle tilvalg vælger du Konsolider.

  Indstillingen gemmes ikke på udskriftsfavoritten.

Håndter forsendelser

Du kan tilføje eller fjerne kolliet i en åben forsendelse. Når forsendelsen er klar til at blive sendt, skal du lukke forsendelsen.

Bemærk

Åbne konsoliderede forsendelser kan kun ses i Fragthandlinger > Konsolideret forsendelse og bliver der, indtil de lukkes eller i maksimalt 30 dage.

Tilføj eller fjern kolliet i en åben forsendelse

 1. Gå til Fragthandlinger > Konsolideret forsendelse, og klik på Søg.

  Åbne forsendelser vises i resultatlisten.

 2. Klik på UO_Edit_icon_old.gif.

  Pas på

  Du kan kun ændre i afsnittet Kolli, eftersom andre ændringer indebærer, at etiketter skal udskrives igen.

  Du kan:

  • Se eksisterende kolli og deres tildelte kolli-id'er.

  • Tilføje kolli ved at klikke på Tilføj.

  • Fjerne kolli ved at klikke på UO_Delete_icon_old.gif.

  Hvis du har forskellige typer af pakker, f.eks. 2 pakker på hver 3 kg og 1 pakke på 4 kg, skal du tilføje de forskellige typer hver for sig.

  Eksempel:

  Angiv "2" som Antal pakker og "3" som Vægt (kg). Klik Tilføj.

  Angiv "1" som Antal pakker og "4" som Vægt (kg). Klik Tilføj.

  Du kan vælge at angive pakkeoplysninger pr. pakke eller pr. linje. Alle pakker i en forsendelse skal angives på samme måde.

  • ”Angivet pr. pakke" – vægt og/eller volumen beregnes pr. pakke (2 pakker og 2 kg bliver 6 kg).

  • ”Angivet pr. linje" – vægt og/eller volumen er den samlede for begge pakker (2 pakker og 3 kg bliver 3 kg).

  Eksempel:

  2 pakker og 3 kg, og 1 pakke og 4 kg, angivet pr. pakke bliver 3 + 3 + 4 = 10

  2 pakker og 3 kg, og 1 pakke og 4 kg, angivet pr. linje bliver 3 + 4 = 7

  Informationen i sektionen Fragtmål afhænger af din aftale med transportøren. Transportører anvender forskellige værdier og beregningsmetoder.

 3. Klik på Gem eller Udskriv.

  Hvis du vælger Gem, kan du udskrive på et senere tidspunkt, men kolliet tilhører stadigvæk forsendelsen. Forsendelsen, og også kolliet, kan stadig ses i Konsolideret forsendelse og ikke i Gemte udskrifter. Hvis du vælger Udskriv, udskriver systemet etiketter for tilføjet kolli.

Luk en forsendelse

 1. Gå til Fragthandlinger > Konsolideret forsendelse, og klik på Søg.

 2. Klik på Luk og udskriv for at lukke valgte forsendelser, eller klik på Luk og udskriv alle for at lukke alle forsendelser, som matcher søgekriterierne.

  Nu udskrives fragtstedler, tolddokumenter og deklarationer om farligt gods.

Når forsendelsen er lukket, kan den ses i Historik > Forsendelser.