Skip to main content

nShift Delivery Help Center

Quick login

ESSENTIAL STANDARD

Abonnementsplaner

Quick login anvendes for at gøre indlogningen til nShift Delivery hurtigere. Du kommer enten til en landingsside eller direkte til en særlig side i systemet. Når du er logget ind, varer sessionen i 12 timer, så du skal kun angive din adgangskode én gang på en normal arbejdsdag.

Bemærk

Nyheder og vigtige meddelelser vises på landingssiden.

URL-struktur

URL-basisadresse: https://www.unifaunonline.com/ext.uo.yy.QuickLogin

Erstat yy med sprogkode.

Sprog

Kode

Dansk

dk

Engelsk

gb

Finsk

fi

Norsk

no

Svensk

se

Parametre

Følgende parametre kan anvendes i URL'en.

Parameter

Beskrivelse

Login

Kontoens bruger-id

User

Brugerprofil

MenuItem

Kode for det menualternativ, der er valgt i stedet for landingssiden.

Menuen Opret forsendelser

ShipmentJobFavoriteDefault

Standardudskrift

ShipmentJobFavorite

Udskriftsfavoritter

ShipmentWaybill

Waybills

ShipmentJob

Gemte udskrifter

ShipmentList

Kvitteringslister

Booking

Bestil afhentning

ShipmentJobFavoriteQuickItems

Udskriftsfavorit, kræver MenuItemParam

Menuen Historik

ShipmentHistory

Forsendelser

StoredSearchConditionQuickItems

Søgefavorit, kræver MenuItemParam

Menuen Køb tilbehør

Shop

nShifts webbutik

Menuen Administration

Sender

Afsendersektionen i adressebogen

Receiver

Modtagersektionen i adressebogen

Favorite

Udskriftsfavoritter

Article

Artikelregister

Serial

Nummerserier

FreeService

Neutral transportør

Visitor

Gæstelogin

CompanyInfo

Min konto

Partition

Profilgrupper

User

Profiler

Role

Roller

Reports

Rapporter

MenuItemParam

Id for et menualternativ, f.eks. en udskriftsfavorit eller en søgefavorit. Du finder id'et i ID-kolonnen på sider, hvor du redigerer eller bruger din favorit.

Key

En sikkerhedsfunktion, der beskytter den cookie, som oprettes af sessionen, eftersom nøgleværdien fungerer som en adgangskode. En 6-18 tegn lang streng [a-z, A-Z, 0-9], som indeholder aktuel dato eller klokkeslæt, anbefales.

Eksempel: SsXt20190903 eller SsXt1057.

Eksempel 1:

https://www.unifaunonline.com/ext.uo.yy.QuickLogin?Login=0000000001&User=standard&MenuItem=ShipmentJobFavoriteDefault&Key=aa34f20190903

Denne URL fører dig direkte til menualternativet Standardudskrift.

Eksempel 2:

https://www.unifaunonline.com/ext.uo.yy.QuickLogin?Login=0000000001&User=standard&MenuItem=ShipmentJobFavoriteQuickItems&MenuItemParam=3047&Key=aa34f20190903

Denne URL fører dig direkte til en specifik udskriftsfavorit med 3047 som RowId-værdi.