Skip to main content

nShift Delivery Help Center

Artikelregister

ESSENTIAL PLUS

Abonnementsplaner

Artikelinformation anvendes for at registrere pakker og forsendelser på en effektiv måde. Når du registrerer en pakke eller en forsendelse, hentes artikelinformationen fra artikelregistret.

 • Du kan importere eller manuelt tilføje artikler med relevant information såsom vægt, volumen, toldinformation og oplysninger om farligt gods.

 • Du kan kun anvende artikelinformation med udskriftsfavoritter. Den er ikke tilgængelig for standardudskrift.

 • Du kan inkludere artikelinformation, hvis du sender email-preadvisering.

 • For at anvende artikelinformation via APIConnect, se  API-dokumentationen. For OnlineConnect, se Filspecifikation - XML.

Lav artikelregistret

 1. Gå til Administration > Artikler.

 2. Klik Import for at importere artikelinformation fra en afgrænset fil. Se  eksempelfiler.

  Klik Ny artikel for at tilføje artikelinformation manuelt.

Anvend artikelinformation

For at registrere en pakke som indeholder artikler, skal du anvende en ny eller eksisterende udskriftsfavorit.

 1. Gå til Administration > Udskriftsfavoritter.

 2. Klik Ny udskriftsfavorit eller Søg efterfulgt af UO_Edit_icon_old.gif til venstre for en eksisterende udskriftsfavorit.

 3. Er det en ny udskriftsfavorit, udfylder du oplysninger i henhold til instruktionerne for udskriftsfavoritter.

 4. Markér afkrydsningsfeltet Benyt artikelniveau.

 5. For at foretage yderligere indstillinger til en artikel går du til sektionen Forsendelser og pakker. Klik Rediger, og fortsæt til sektionen Artikler.

  • Du kan anvende artikelfilter. Kun de artikler, som er inkluderet i filteret, vises og kan vælges, når forsendelsen oprettes.

  • Du kan angive et forvalgt antal artikler, mere end en (1). Når forsendelsen oprettes, indstilles værdien i feltet Artikelmængde .

Registrer en forsendelse med artikler

Når en forsendelse indeholder artikler, er det vigtigt at registrere informationen i den rigtige rækkefølge.

Pakkeoplysninger beregnes automatisk, baseret på informationen fra artikelregistret. Hvis pakkeoplysningerne skal ændres, skal de pakkeoplysninger, som adskiller sig fra artikelinformationen, registreres, når samtlige artikler er tilføjet.

Bemærk

Når artikelregistret anvendes, skal information om farligt gods angives for hver artikel, ikke på pakkeniveau.

 1. Gå til Opret forsendelser > Udskriftsfavoritter.

 2. Vælg en udskriftsfavorit, hvor Benyt artikelniveau er aktiveret.

 3. Vælg artikler, og tilføj dem ved at klikke Tilføj til artikelrække.

  Pas på

  Når der tilføjes artikler, summeres artikelinformationen ikke på en artikellinje.

  For eksempel, hvis du registrerer to artikler, som vejer 1 kg hver, vises ”1 kg” i artikellisten.

  Pakkens vægt svarer til det samlede antal artikler, dvs. "2 kg".

  ND_Item_row.png
 4. Registrer pakkeoplysninger, som ikke kan beregnes eller hentes fra artiklerne, som indgår i pakken, f.eks. vægt som overstiger artiklernes totale vægt eller indhold.

 5. Tilføj pakker til forsendelsen.

 6. Registrer resterende pakker.

 7. Når alle pakker er registrerede, klik Angiv toldinformation for at tilføje toldinformation for forsendelsen.

  Bemærk

  Når artikelregistret anvendes, skal visse toldoplysninger angives for hver artikel på linjeniveau.

Tilføj en ny artikel, når en forsendelse registreres

 1. Klik Ny artikel i sektionen Kolli .

 2. Hvis den nye artikel skal tilføjes artikelregistret, klikker du Gem i artikelregister. Hvis den blot skal anvendes i den specifikke forsendelse, klikker du Fuldfør.

Ændr artikelinformationen, når en forsendelse registreres.

 1. Klik Rediger artikel i sektionen Kolli .

 2. Hvis artikelinformationen skal ændres i artikelregistret, klikker du Opdater i artikelregister. Hvis den blot skal ændres i den specifikke forsendelse, klikker du Gem.

Artikelinformation i email-preadvisering

Du kan inkludere artikelinformation i adviseringer via e-mail. Dine modtagere får oplyst artikelnummer, artikelnavn og antal artikler.

 1. Gå til Administration > Artikler.

 2. Klik Ny artikel eller Søg efterfulgt af UO_Edit_icon_old.gif til venstre for en eksisterende.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Medtag i preadvisering i sektionen Basisinformation .