Skip to main content

nShift Delivery Help Center

Adressebog

ESSENTIAL STANDARD

Abonnementsplaner

Opret og vedligehold din adressebog manuelt, via API eller som filimport.

Du skal registrere mindst én afsender. Du kan have flere afsendere med forskellige navne og/eller adresseoplysninger. De kan også have forskellige kundenumre hos transportøren, afhængigt af dine behov.

Bemærk

Den øvre grænse for afsendere/modtagere er 30.000.

Tilføj en ny afsender i grænsefladen

 1. Gå til Administration > Afsendere.

 2. Klik Ny afsender.

  Vink

  Markér afkrydsningsfeltet Modtager, hvis afsenderen også skal være modtager.

  Bemærk

  Markér afkrydsningsfeltet Systemintegration, hvis senderen skal være tilgængelig som standardsender i nShift Checkout.

 3. Angiv Adresseoplysninger.

 4. Angiv kontooplysninger, hvis du anvender forsendelse pr. efterkrav/postopkrævning eller en anden service, hvor der er brug for kontooplysninger.

 5. Angiv transportøroplysninger, f.eks. kundenummer

  Pas på

  Før du foretager din første forsendelse, skal du tilføje din transportørs kundenummer/-numre og andre relevante oplysninger.

  Sådan tilføjes en transportør:

  1. Klik på ND_Add_carrier-en.png i afsnittet Transportører.

  2. Vælg en transportør fra rullemenuen Transportør.

  3. Indtast transportørens kundenummer i feltet Kundenr..

   Bemærk

   Kontakt transportøren, hvis du er usikker på, hvilket kundenummer der skal anvendes.

  4. Indtast andre transportøroplysninger, hvis det er relevant.

 6. Tilføj kategoriværdier i sektionen Søgekriterier for at muliggøre kategorisøgning.

 7. Tilføj information i sektionen Standardværdier til udskrivning, f.eks. afsenderens reference- og leveringsinstruktioner, som vil være forudfyldt, når du opretter en forsendelse.

Du kan tilføje en ny afsender, når du bruger standardudskrift og, hvis indstillingen ikke er låst, udskriftsfavoritter.

Anvend søgefunktionen, hvis du vil redigere, kopiere eller fjerne en afsender.

Tilføj en ny modtager i grænsefladen

 1. Gå til Administration > Modtagere.

 2. Klik Ny modtager.

  Vink

  Markér afkrydsningsfeltet Afsender, hvis modtageren også skal kunne være afsender.

 3. Angiv Adresseoplysninger.

 4. Angiv kontooplysninger, hvis du anvender forsendelse pr. efterkrav/postopkrævning eller en anden service, hvor der er brug for kontooplysninger.

 5. Angiv transportøroplysninger, f.eks. kundenummer

 6. Tilføj kategoriværdier i sektionen Søgekriterier for at muliggøre kategorisøgning.

 7. Tilføj information i sektionen Standardværdier for udskrivning, f.eks. modtagerens reference- og leveringsinstruktioner, som vil være forudfyldt, når du opretter en forsendelse.

Du kan tilføje en ny modtager, når du bruger standardudskrift og, hvis indstillingen ikke er låst, udskriftsfavoritter.

Anvend søgefunktionen, hvis du vil redigere, kopiere eller fjerne en modtager.

Importer adressebog

Hvis du har en adressebog i et andet system, kan du importere den til nShift Delivery. Du kan tilføje poster som afsender, modtager eller både og.

Forudsætningerne er, at du kan eksportere navn- og adresseoplysninger, redigere oplysningerne og oprette en afgrænset tekstfil.

Importer adressebog

Hvis du har en adressebog i et andet system, kan du importere den til nShift Delivery. Du kan tilføje poster som afsender, modtager eller både og.

Forudsætningerne er, at du kan eksportere navn- og adresseoplysninger, redigere oplysningerne og oprette en afgrænset tekstfil.

Importer filen

 1. Gå til Administration > Afsendere eller Modtagere og klik Import.

 2. Når du har tilføjet filen, vælger du ”Standard, adresse (tabulatorsepareret)” som Importformat og, i de fleste tilfælde, "ISO-8859-1" som Tegnkode.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Importer også som afsenderImporter også som modtager hvis adresseparten skal kunne anvendes som både afsender og modtager.

 4. Markér afkrydsningsfeltet Erstat matchende hurtige søgningsværdi, hvis du ønsker, at eksisterende oplysninger erstattes med oplysningerne i filen for adresseparter med samme kvik-id.

  Vink

  Det anbefales at vælge Erstat matchende kvik-id hurtige søgningsværdi for at undgå dubletter.

 5. Klik Import.

Hvis du får en fejlmeddelelse, der siger, at filen er forkert, skal du kontrollere filstruktur og indhold. Lav nødvendige ændringer, og forsøg at importere filen igen.

Filstruktur

Importfilen skal have følgende struktur og indhold:

 • ISO -8859-1 (Windows ANSI) eller UTF-8.

 • Poster, der er adskilt af linjeskift.

 • Overskrifter (øverste række) skal staves korrekt og stå i firkantede parenteser, f.eks. [quickid]. Du skal blot tage de overskrifter med, du gerne vil importere. Hvis en overskrift ikke skal bruges, er det vigtigt at fjerne den helt, ikke kun dens indhold.

Download en eksempelfil, og åbn i en teksteditor eller Microsoft Excel for at se, hvordan filen skal se ud.

Ryd op i adressebogen

ESSENTIAL PLUS

Abonnementsplaner

Du kan anvende import-/eksportfunktionaliteten til at rydde op i din adressebog, dvs. fjerne dubletter, gamle adresser osv.

 1. Gå til Administration > Afsendere eller Modtagere.

 2. Find samtlige afsendere/modtagere i din adressebog ved at lade være med at angive nogle søgeværdier.

 3. Klik Eksporter.

 4. Rediger adressebogen, f.eks. i Microsoft Excel.

 5. Gå til Administration > Afsendere eller Modtagere.

 6. Søg i din adressebog ved at lade være med at angive nogle søgeværdier.

 7. Klik Slet.

  Pas på

  Du fjerner hele adressebogen, og denne handling kan ikke fortrydes. Sørg for, at du har en korrekt fil at importere.

 8. Klik Import for at importere din opdaterede adressebogsfil.

Kategorisøgningsværdier

Kategorisøgningsværdier er nyttige, hvis du ønsker at sende noget til en gruppe modtagere eller fjerne modtagere, som tilhører en bestemt kategori.

Du giver modtagerne en værdi i et af kategorifelterne, f.eks. ”Sommergave 2020” i [category1text], og anvender den kategorisøgningsværdi, når du skal udskrive, eksempelvis ved serieudskrivning.

Hvis du vil fjerne modtagere, anvender du en kategorisøgningsværdi og klikker Slet.

Pas på

Kontrollér, at du har fundet den rette modtager, så du ikke ved et uheld fjerner hele adressebogen.