Unifaun Online Help Center

Profiilinhallinta

PLUS

Profiilinhallinnan avulla lisäät tietoturvaa ja tehostat työskentelyä Unifaun Online järjestelmässä. Profiilinhallinta tekee hajautetun lähettäjäryhmän helposti hallinnoitavaksi, ja yksinkertaistaa lähettämisen.

Vihje

Profiilinhallinnan täysi hyöty saavutetaan toiminnon ollessa käytössä mahdollisimman monipuolisella tavalla.

Avainkäsitteet

On tärkeää tutustua ensimmäiseksi profiilinhallinnan avainkäsitteisiin ja kuinka ne liittyvät toisiinsa.

 • Tili on hierarkian korkeimmalla tasolla, ts. yrityksen tai organisaation tili.

 • Profiiliryhmät hallinnoivat pääsyn tietoihin.

 • Roolit määrittävät oikeudet suorittaa tehtäviä.

 • Profiilit yhdistelmä oikeuksista ja pääsystä tietoihin.

Tili

Tili ei edusta henkilöä. Tili on käyttäjätunnus, jota yrityksen tai organisaation käyttäjät käyttävät.

Käyttäjätunnus on 10-numeroinen luku.

Profiiliryhmät

Profiiliryhmä määrittelee mitä tietoja profiileilla on käytettävissä esim. lähettäjä, vastaanottaja ja lähetyshistoria, jotka on tallennettu omalle profiiliryhmälle.

Profiiliryhmällä ei ole pääsyä muiden profiiliryhmien tietoihin.

Roolit

Rooleilla määritellä oikeudet suorittaa erilaisia tehtäviä.

Optimaalinen hyöty saadaan, kun eri roolien sallitaan tehdä eri tehtäviä ja ne on liitetty eri profiileihin.

Profiilit

Profiileja kuvaa parhaiten, että nämä ovat yrityksen eri osastoja tai toimintoja ja edustavat joko yhtä tai useampaa käyttäjää.

Jokaisella profiililla on profiilin nimi sekä salasana, joita käytetään yhdessä käyttäjätunnuksen sisäänkirjautumisessa Unifaun Online järjestelmään.

Jokainen profiili kuuluu yhteen profiiliryhmään, johon voidaan liittää yksi tai useampi rooli.

Perusprofiiliryhmä, rooli ja profiili

Tilillä olevat valmiit asetukset:

 • oletusprofiiliryhmä: Perusprofiiliryhmä jolla on pääsy tilin kaikkiin tietoihin, myös muiden profiiliryhmien tietoihin

 • oletusrooli: Hallinta jolla on oikeus suorittaa kaikkia tehtäviä

 • oletusprofiili: standardi joka on hallinnollinen profiili ryhmässä Perusprofiiliryhmä jolla on annettu Hallinta

Hallinnointi

Oletusprofiililla standardi on tilin pääkäyttäjänä hallintaoikeudet.

Pääkäyttäjä hallinnoi profiiliryhmiä, profiileja ja rooleja Unifaun Online järjestelmässä, sekä vastaa tilin profiileista ja salasanoista.

 • Suosittelemme, että tilillä on enemmän kuin yksi (1) pääkäyttäjä, riippuen yrityksen tai organisaation koosta. Optimaalinen määrä on kolme (3) pääkäyttäjää.

 • Pääkäyttäjät tulisi asettaa myös tilin yhteystietoihin. Pääkäyttäjät vastaavat profiilinhallinnan kysymyksissä, sekä sisäisestä tuesta yrityksen/organisaation sisällä.

Jaetut tiedot

Osa perusprofiiliryhmälle tallennetuista tiedoista on muiden profiiliryhmien katseltavissa, mutta muut eivät voi tietoja muokata. Tämä yksinkertaistaa hallinnointia, kun voit keskittää tietojen jakamista esim. jaettu osoiterekisteri, luot yhden tulostussuosikin ja jaat tiedon muiden profiiliryhmien kanssa.

Jaetut tiedot muiden profiiliryhmien kanssa:

 • Osoiterekisteri (lähettäjä ja vastaanottaja)

 • Nimikkeet

 • Tulostussuosikit

 • Hakusuosikit

 • Ennakkoilmoitus sähköpostipohjat

 • Track & Trace -mallipohjat

Perusprofiiliryhmän lähetys- ja tilaushistoria tietoja ei jaeta muiden profiiliryhmien kanssa.

Profiilinhallinnan määrittäminen

Profiilinhallinnan määritys aloitetaan rooleilla ja profiiliryhmillä. Tämän jälkeen luodaan profiilit, jotka liitetään rooleihin sekä profiiliryhmiin.

Luo rooli

 1. Mene Ylläpito > Roolit.

 2. Napsauta Uusi tehtävä.

 3. Aseta roolin nimi.

 4. Valitse roolin oikeudet.

Voit tarkastella, muokata tai poistaa olemassa olevia rooleja.

Luo profiiliryhmä

 1. Mene Ylläpito > Profiiliryhmät.

 2. Napsauta Uusi profiiliryhmä.

 3. Aseta profiiliryhmän nimi.

Voit tarkastella, muokata tai poistaa olemassa olevia profiiliryhmiä.

Luo profiili

 1. Mene Ylläpito > Profiilit.

 2. Napsauta Uusi profiili.

 3. Valitse profiiliryhmä.

 4. Aseta profiilin nimi ja salasana.

  Tärkeää

  • Salasanan on oltava 8 - 32 merkkiä pitkä, sen pitää sisältää vähintään yhden kirjaimen sekä numeron.

  • Salasanassa on sallittu a-z, A-Z ja 0-9.

  • Salasanassa ei ole sallittu yli kolme (3) merkkiä pitkiä aakkos- tai numerojärjestystä, eikä näppäimistön perättäisiä merkkejä. Esimerkiksi ABCD2222, AAAA1234 ja QWERTY22 eivät ole sallittuja.

  • Salasana on näkyvissä vain profiilin luonnissa, kun napsautat Valmis, profiilin salasana salataan, eikä se ole luettavissa käyttöliittymässä.

  Vihje

  Käytä Luo uusi salasana luodaksesi kelvollisen ja turvallisen sanasanan.

 5. Valitse profiilin rooli/roolit.

Voit tarkastella, muokata tai poistaa olemassa olevia profiileja.