nShift Delivery Help Center

Testkonto

Ett testkonto är lämpligt när du vill prova på systemets olika funktionalitet eller när du ska integrera mot systemet och behöver skapa sändningar utan att riskera att bli debiterad.

Ett testkonto skiljer sig från ett produktionskonto:

  • Ingen elektronisk information överförs till transportören och ingen statusinformation visas för de skapade sändningarna.

  • Ingen övrig kommunikation sker, t.ex. föraviseringsmeddelanden skickas inte.

  • Etiketter som skrivs ut har "TEST" skrivet över streckkoden för att undvika oavsiktlig användning.

Ett testkonto kan inte göras om till produktionskonto och vice versa.