nShift Delivery Help Center

Kom igång

User interface

We are updating the nShift Delivery look and feel and have released a beta version for you to try it out. In the first release you will meet a new login page, a new landing page and new menus. More new pages will be released continuously. You can switch back and forth between the new and the old user interface (UI) ND_New_Delivery_Beta_.png, and thus work in the new UI in production.

Landing page

From the landing page you reach everything you need.

In the center of the page you get important messages and the latest news about nShift Delivery. The news and messages part is surrounded by menus that help you navigating the system.

Menus

In nShift Delivery (new UI) you use different menus to navigate the system as well as access assets related to the system.

The shortcut menu

The left side menu is used for your or your profile's shortcuts. You can create shortcuts to frequently used pages and to printing and search favorites, and then access them from the shortcut menu.

The shortcut menu is available wherever you are in the system and can either be expanded or collapsed.

ND_Shortcuts_menu_open.png
ND_Shortcuts_menu_closed.png

Shortcut menu - expanded and collapsed

The quick link menu

To the right you find the quick link menu. It is an easy way for you to reach the Standard printing page, the Webshop and our Help center.

The quick link menu is only available from the landing page. Click the nShift logo to the upper right in nShift Delivery to get back to the landing page.

ND_Quick_links_menu.png

Quick link menu

Start shipping

För att enkelt komma i gång behöver du känna till viss grundfunktionalitet.

 • Installera och ställa in OnlinePrinter.

 • Registrera avsändare

 • Registrera mottagare

 • Skriva ut etiketter och transportdokument

 • Skapa och använda utskriftsfavoriter

 • Webbutik

Notera

På landningssidan hittar du både viktiga meddelanden och nyheter, så som release notes, webinarier, etc.

OnlinePrinter

OnlinePrinter är utskriftsmjukvaran du behöver för att skriva ut etiketter och fraktdokument på en fysisk skrivare.

Krav för Windows

 • Windows 10 eller senare

 • Lokala systemadministrationsrättigheter

Installationen av OnlinePrinter följer standarden för "Windows Installer". Installationsfilen finns för närvarande endast på engelska.

Ladda ner OnlinePrinter för Windows.

Krav för Mac

 • MacOS 10.13: High Sierra eller högre.

 • Rättigheter som lokal systemadministratör

Ladda ner OnlinePrinter för Mac.

Dra OnlinePrinter-ikonen till mappen Program.

Tips

Om du stöter på problem när du installerar OnlinePrinter, se Felsök OnlinePrinter.

OnlinePrinter settings

 1. Gå till Inställningar > Utskriftshantering.

 2. Klicka Guiden utskriftsinställningar (rekommenderas) och följ instruktionerna.

Observera

Om du använder Firefox kan du få ett meddelande första gången du använder utskriftsprogrammet. Du måste acceptera att länken får öppnas för att OnlinePrinter ska fungera korrekt.

Om du använder Safari måste du acceptera att länken får öppnas när du gör inställningarna samt när du skriver ut etiketter och dokument.

Lägg till en ny avsändare i gränssnittet

 1. Gå till Underhåll > Avsändare.

 2. Klicka Ny avsändare.

  Tips

  Markera kryssrutan Mottagare om avsändaren även ska kunna vara mottagare.

  Notera

  Markera Systemintegration om avsändaren ska finnas tillgänglig som förvald avsändare i nShift Checkout.

 3. Ange Adressuppgifter.

 4. Ange kontoinformation om du använder Efterkrav/Postförskott eller annan tjänst som behöver kontoinformation.

 5. Ange transportörsinformation, t.ex. kundnummer

  Observera

  Innan du gör din första sändning måste du lägga till transportörskundnummer och annan nödvändig information.

  För att lägga till en transportör:

  1. Klicka ND_Add_carrier-en.png i sektionen Transportörer.

  2. Välj en transportör i rullgardinsmenyn Transportör.

  3. Ange ditt transportörskundnummer i fältet Kundnummer.

   Notera

   Kontakta transportören om du är osäker på vilket kundnummer du ska använda.

  4. Ange annan relevant kundinformation vid behov.

 6. I sektionen Sökinformation , lägg till kategorivärden för att möjliggöra kategorisökning.

 7. I sektionen Standardvärden för utskrift , lägg till information, t.ex. avsändarens referens och leveransanvisning, som kommer att vara förifyllda när du skapar en sändning.

Du kan lägga till en ny avsändare när du skriver ut med standardutskrift och, om alternativet inte har låsts, med utskriftsfavoriter.

Använd sökfunktionen om du vill redigera, kopiera eller ta bort en avsändare.

Lägg till en ny mottagare i gränssnittet

 1. Gå till Underhåll > Mottagare.

 2. Klicka Ny mottagare.

  Tips

  Markera kryssrutan Avsändare om mottagaren även ska kunna vara avsändare.

 3. Ange Adressuppgifter.

 4. Ange kontoinformation om du använder Efterkrav/Postförskott eller annan tjänst som behöver kontoinformation.

 5. Ange transportörsinformation, t.ex. kundnummer

 6. I sektionen Sökinformation , lägg till kategorivärden för att möjliggöra kategorisökning.

 7. I sektionen Standardvärden för utskrift , lägg till information, t.ex. mottagarens referens och leveransanvisning, som kommer att vara förifyllda när du skapar en sändning.

Du kan lägga till en ny mottagare när du skriver ut med standardutskrift och, om alternativet inte har låsts, med utskriftsfavoriter.

Använd sökfunktionen om du vill redigera, kopiera eller ta bort en mottagare.

Standardutskrift

ESSENTIAL STANDARD

Använd standardutskrift för enstaka utskrifter.

Du kan skriva ut direkt till en skrivare eller skriva ut till PDF. Du kan också spara sändningarna och skriva ut dem senare.

För att förenkla och effektivisera utskriftsfunktionen skapar du utskriftsfavoriter för dina vanligaste utskriftsärenden.

Skriv ut med standardutskrift

 1. Gå till Frakthandlingar > Standardutskrift.

 2. I sektionerna Avsändare och Mottagare väljer du UO_Select-en.gif för att använda en befintlig avsändare/mottagare. Välj UO_New-en.gif för att använda en ny avsändare/mottagare. När du använder en ny avsändare kan du lägga till ditt kundnummer hos transportören i fältet Kundnummer.

 3. Klicka Spara i adressbok för att spara avsändaren/mottagaren. Annars används sändaren/mottagaren endast i den sändningen.

  Notera

  Om du har angett ditt kundnummer hos transportören för avsändaren och inte sparat i adressboken, gå till Underhåll > Avsändare och se efter om det behövs mer transportörsinformation.

 4. Ange relevant sändningsinformation, såsom tilläggstjänster, allmänna tillval och kolliuppgifter.

  Notera

  Olika information behövs och/eller är tillgänglig beroende på tjänst.

  Om du har olika typer av kollin, t.ex. 2 kollin på vardera 3 kg och 1 kolli på 4 kg, måste du lägga in de olika typerna var för sig.

  Exempel

  Ange "2" som Antal kolli och "3" som Vikt (kg). Klicka Lägg till.

  Ange "1" som Antal kollin och "4" som Vikt (kg). Klicka Lägg till.

  Du kan välja att ange kolliuppgifter per kolli eller per rad. Alla kollin i en sändning måste anges på samma sätt.

  • "Angivna per kolli" – vikten och/eller volymen beräknas per kolli (2 kollin och 2 kg blir 6 kg).

  • "Angivna per rad" – vikten och/eller volymen är totalen för båda kollina (2 kollin och 3 kg blir 3 kg).

  Exempel

  2 kollin och 3 kg, och 1 kolli och 4 kg, angivna per kolli blir 3 + 3 + 4 = 10

  2 kollin och 3 kg, och 1 kolli och 4 kg, angivna per rad blir 3 + 4 = 7

  Informationen i sektionen Fraktberäkningsmängd beror på ditt avtal med transportören. Transportörer använder olika värden och olika beräkningsmetoder.

 5. Klicka Skriv ut eller Skriv ut via PDF för att skriva ut direkt, eller Lagra för att skriva ut senare.

 • Om utskriften gick bra och ska användas, klicka Utskriftsrapport eller Tillbaka för att göra en ny utskrift.

 • Om utskriften gick bra men inte ska användas, klicka Makulera.

 • Om utskriften inte gick bra men problemet kan åtgärdas omedelbart, exempelvis genom att fylla på etiketter, åtgärdar du problemet och klickar Makulera och skriv ut igen.

 • Om utskriften inte gick bra men problemet kan åtgärdas senare, exempelvis om skrivaren är trasig, klickar du Makulera och lagra och fortsätter när problemet är åtgärdat.

Om transportören erbjuder upphämtning och du vill boka, klicka Boka eller gör det senare i Frakthandlingar > Boka hämtning.

Skapa en utskriftsfavorit

När du skapar en utskriftsfavorit börjar du med avsändare och mottagare, fortsätter med att lägga till uppgifter om tjänster och tilläggstjänster och till sist uppgifter om sändningar och kollin.

Notera

Alla sektioner och alternativ i sektionerna är valfria eftersom du själv väljer vilken detaljnivå du behöver för utskriftsfavoriten.

Tjänster, tilläggstjänster och allmänna tillval som finns tillgängliga beror på vad som ingår i ditt konto.

Avsändare

 1. Gå till Underhåll > Utskriftsfavoriter.

 2. Klicka Ny utskriftsfavorit och ge utskriftsfavoriten ett namn.

 3. Gå till sektionen Avsändare och mottagare och klicka Ändra.

 4. Gå till sektionen Avsändare.

 5. Skapa ett filter genom att klicka Ändra bredvid Filter . Om du vill ändra var informationen kommer från börjar du med att klicka Ändra bredvid Källa. Vanligtvis är källan Avsändare/mottagare.

 6. Om du alltid använder samma avsändare väljer du den som Förvald avsändare.

 7. Markera kryssrutan  Dolt om avsändaren inte ska visas i gränssnittet vid utskrift.

 8. Markera kryssrutan Låst om det inte ska vara möjligt att byta avsändare.

 9. Välj ett Förvalt läge att använda utskriftsfavoriten i.

  • Registrera ny/Ändra förvald, om läget där du lägger till avsändare ska vara förvalt.

  • Välj från adressbok, om läget där du väljer avsändare ska vara förvalt.

 10. Markera kryssrutan Låst till förvalt läge om det inte ska vara möjligt att ändra läge.

 11. Markera kryssrutan Föreslå aldrig en avsändare om fältet Avsändare inte ska innehålla en avsändare från början, för att undvika att skicka från fel avsändare.

 12. Markera kryssrutan Obligatoriskt sökvärde om sökvärde måste användas.

 13. Markera kryssrutan Endast exakt sökvärde om det måste vara en exakt match mellan sökvärde och sökresultat.

Mottagare

 1. Gå till sektionen Avsändare och mottagare och klicka Ändra.

 2. Gå till sektionen Mottagare.

 3. Skapa ett filter genom att klicka Ändra bredvid Filter . Om du vill ändra var informationen kommer från börjar du med att klicka Ändra bredvid Källa. Vanligtvis är källan Avsändare/mottagare.

 4. Om du alltid använder samma mottagare väljer du den som Förvald mottagare.

 5. Markera kryssrutan  Dolt om mottagaren inte ska visas i gränssnittet vid utskrift.

 6. Markera kryssrutan Låst om det inte ska vara möjligt att byta mottagare.

 7. Välj ett Förvalt läge att använda utskriftsfavoriten i.

  • Registrera ny/Ändra förvald, om läget där du lägger till mottagare ska vara förvalt.

  • Välj från adressbok, om läget där du väljer mottagare ska vara förvalt.

 8. Markera kryssrutan Låst till förvalt läge om det inte ska vara möjligt att ändra läge.

 9. Markera kryssrutan Föreslå aldrig en mottagare om fältet Mottagare inte ska innehålla en mattagare från början, för att undvika att skicka till fel mottagare.

 10. Markera kryssrutan Obligatoriskt sökvärde om sökvärde måste användas.

 11. Markera kryssrutan Endast exakt sökvärde om det måste vara en exakt match mellan sökvärde och sökresultat.

När det behövs, fortsätt med andra adressparter och lägg in uppgifter på samma sätt som för avsändare och mottagare.

Tjänster, tilläggstjänster och allmänna tillval

 1. Gå till sektionen Tjänster och tilläggstjänster och klicka Ändra.

 2. Gå till sektionen Tjänster.

 3. Skapa ett filter genom att klicka Ändra bredvid Filter .

 4. Om du alltid använder samma tjänst väljer du den som Tjänst.

 5. Markera kryssrutan  Dolt om tjänsten inte ska visas i gränssnittet vid utskrift.

 6. Markera kryssrutan Låst om det inte ska vara möjligt att byta tjänst.

 7. Markera Turetikett, Returetikett eller båda.

 8. Markera kryssrutan Dolt om etikettvalet inte ska visas i gränssnittet vid utskrift.

 9. Markera kryssrutan Använd avsändaradress på etikett om den ska visas i stället för upphämtningsadress, i de fall upphämtningsadress används.

 10. Gå till sektionen Tilläggstjänster/tillval och lägg till relevanta tilläggstjänster. Olika tilläggstjänster kräver olika typer av information.

  Du kan välja att markera Dolt, Låst och Välj om möjligt för alla tilläggstjänster.

 11. Gå till sektionen Allmänna tillval och lägg till relevanta tillval. Olika tillval kräver olika typer av information.

  Du kan välja att markera Dolt och Låst för alla tillval. För några tillval kan du välja Välj om möjligt.

Sändningar och kollin

Alla fält i sektionen Sändning och kollin kan definieras för en utskriftsfavorit. Ange standardvärden, låsa värden, dölja uppgifter och ange obligatoriska värden är några exempel på hur du kan reglera information om sändningar och kollin. Du kan också göra inställningar såsom antal kollin, vikt och kollislag. Det är värden som ofta är obligatoriska för tjänsten.

Observera

Tänk efter innan du väljer att dölja eller låsa obligatoriska värden då det kan orsaka felaktiga utskrifter när du använder utskriftsfavoriten.

Ignorera varningar

I sektionen Ignorera varningar kan du göra inställningar som tillåter utskrifter som normalt skulle fått status ”Varning”.

Använd sökfunktionen om du vill visa, ändra eller ta bort en utskriftsfavorit.

Webbutiken

Från landningssidan kommer du till webbutiken där du kan:

 • Uppgradera din abonnemangsplan och lägga till funktioner

 • Lägga till fler transportörer

 • Beställa etiketter, skrivare och packmaterial