Unifaun Online Help Center

Osoiterekisteri

Hallinnoi osoiterekisteriä, joko manuaalisesti tai tuomalla tiedostoja.

Vähintään yksi lähettäjän tieto tulee olla tallennettuna. Voit tallentaa lähettäjän tietoja, eri nimillä ja/tai osoitetiedoilla. Tarpeista riippuen, voit myös tallentaa eri kuljetusliikkeiden asiakasnumeroita.

Huomautus

Enimmäismäärä lähettäjiä/vastaanottajia on 10.000.

PLUS tilillä enimmäismäärä on 30.000.

Lisää uusi lähettäjä käyttöliittymässä

 1. Mene Ylläpito > Lähettäjä.

 2. Napsauta Uusi lähettäjä.

  Vihje

  Valitse Vastaanottaja, mikäli osoitetietoja käytetään myös vastaanottajana. Valitsemalla molemmat, ei osoitetietoja tarvitse uudestaan tallentaa vastaanottaja kohdassa.

  Tärkeää

  Check the System integration box if the sender should be available as default sender in your delivery checkout.UDC - Unifaun DeliveryCheckout

 3. Täydennä Osoitetiedot.

 4. Täydennä tilitiedot, mikäli käytät lähetyksillä jälkivaatimusta tai muita lisäpalveluita, joissa tilitiedot ovat pakollisia.

 5. Täydennä kuljetusliikkeiden tietoihin esim. asiakasnumero.

 6. Kohdassa Hakutieto, lisää kenttiin arvot, jotta voit käyttää kategoria hakua.

 7. Kohdassa Oletusarvot, voit täydentää esim. Lähettäjän viite tai Muut tiedot ja uutta lähetystä luodessa, tallennetut tiedot ovat näkyvissä.

Voit luoda uuden lähettäjän, Luo lähetys kohdassa, sekä käyttämällä Tulostussuosikkia, jossa lähettäjän kenttä ei ole lukittuna.

Voit muokata, kopioida tai poistaa olemassa olevia lähettäjän tietoja.

Lisää uusi vastaanottaja käyttöliittymässä

 1. Mene Ylläpito > Vastaanottaja.

 2. Napsauta Uusi vastaanottaja.

  Vihje

  Valitse Lähettäjä, mikäli käytät osoitetietoja myös lähettäjänä.

 3. Täydennä Osoitetiedot.

 4. Täydennä tilitiedot, mikäli käytät lähetyksillä jälkivaatimusta tai muita lisäpalveluita, joissa tilitiedot ovat pakollisia.

 5. Täydennä kuljetusliikkeiden tietoihin esim. asiakasnumero.

 6. Kohdassa Hakutieto, lisää kenttiin arvot, jotta voit käyttää kategoria hakua.

 7. Kohdassa Oletusarvot, voit täydentää esim. Lähettäjän viite tai Muut tiedot ja uutta lähetystä luodessa, tallennetut tiedot ovat näkyvissä.

Voit luoda uuden vastaanottajan Luo lähetys kohdassa, sekä käyttämällä Tulostussuosikkia, jossa vastaanottajan kenttä ei ole lukittuna.

Voit muokata, kopioida tai poistaa olemassa olevia vastaanottajan tietoja.

Tuo osoiterekisteri

Voit tuoda osoiterekisterin omasta järjestelmästäsi Unifaun Online järjestelmään. Voit tuoda lähettäjän, sekä vastaanottajan osoitetietoja.

Edellytyksenä osoiterekisterin tuonnille on, että pystyt muokkaamaan nimi/osoitetietoja, siten että tiedot tuodaan sarkaineroteltuna tekstitiedostona.

Tuo tiedosto

 1. Mene Ylläpito > Lähettäjä tai Vastaanottaja ja napsauta Tuo.

 2. Hae tiedosto ja valitse Tuontimuoto "Standard, osoite (Sarkaineroitin)" ja valitse yleisesti käytössä oleva  Merkkikoodaus "ISO-8859-1".

 3. Valitse Tuo myös vastaanottajana/Tuo myös lähettäjänä, mikäli osoitetietoa käytetään vastaanottajana sekä lähettäjänä.

 4. Valitse Korvaa yhteensopiva pikahakuarvo, kun haluat korvata olemassa olevan tiedon tiedostossa olevalla samalla pikahakuarvolla olevan osoitetiedon.

  Vihje

  Suosittelemme, että valitset  Korvaa yhteensopiva pikahakuarvo, jolloin vältät mahdolliset tupla osoitetiedot samalla pikahakuarvolla.

 5. Napsauta Tuo.

Mikäli saat ilmoituksen, että tiedosto on virheellinen, tarkista tiedoston rakenne ja sisältö. Tee tarvittavat muutokset ja tuo tiedosto uudelleen.

Tiedoston rakenne

Tuotavan tiedoston rakenne ja sisältö:

 • Merkkikoodaus ISO -8859-1 (Windows ANSI) tai UTF-8-

 • Tietueet erotellaan rivinvaihdolla.

 • Otsikkokenttien on oltava ylimmällä rivillä, otsikot pitää olla oikeinkirjoitettu sekä hakasulkeissa esim. [quickid]. Käytä tiedostossa vain otsikoita, jotka ovat tarpeellisia osoiterekisterissä. Tarpeettomat otsikot tulee poistaa tiedostosta, pelkkä sisällön poistaminen ei riitä.

Avaa esimerkki tiedosto teksti- tai Microsoft Excel-tiedostona, tarkempaa tarkastelua varten.

Asiakas ja osoitetiedot

Otsikko

Kuvaus

Tietotyyppi

Arvo

[quickid]

Osoitetiedon pikahakuarvo esim. asiakasnumero tai muu numero käyttämässäsi järjestelmässä.

string

[sender]

Ilmaisee, onko kyseessä lähettäjä. Kun tuot lähettäjiä, arvon tulee olla "Y" ja Lähettäjä  pitää valita käyttöliittymästä. Mikäli kenttä ei ole tiedostossa, osoitetieto tallennetaan käyttöliittymän valinnan mukaisesti lähettäjäksi.

boolean

Y, N

[receiver]

Ilmaisee, onko kyseessä vastaanottaja. Kun tuot vastaanottajia, arvon tulee olla "Y" ja Vastaanottaja pitää valita käyttöliittymästä. Mikäli kenttä ei ole tiedostossa, osoitetieto tallennetaan käyttöliittymän valinnan mukaisesti vastaanottajaksi.

boolean

Y, N

[orgno]

Y-tunnus

string

[vatno]

VAT-numero

string

[category1text]

Käytetään kategoria luokituksessa esim. Ryhmä A 1

string

[category2text]

Käytetään kategoria luokituksessa esim. Vuosikertomus 2030

string

[category3text]

Käytetään kategoria luokituksessa esim. Kesälahja 2030

string

[category1no]

Käytetään kategoria luokituksessa esim. 1234

integer

[category2no]

Käytetään kategoria luokituksessa esim. 5678

integer

[category3no]

Käytetään kategoria luokituksessa esim. 9123

integer

[category4no]

Käytetään kategoria luokituksessa esim. 4567

integer

[category5no]

Käytetään kategoria luokituksessa esim. 8912

integer

[category6no]

Käytetään kategoria luokituksessa esim. 3456

integer

[name]

Nimi, joko yrityksen tai henkilön.

string

[address1]

Toimitusosoite, rivi 1 (ensisijaisesti katuosoite, vaihtoehtoisesti yksikkö tai osasto)

string

[address2]

Toimitusosoite, rivi 2 (yksikkö tai osasto, ensisijaisesti rivi 1 katuosoite)

string

[zipcode]

Postinumero, ilman maakoodia

string

[city]

Paikkakunta

string

[state]

Osavaltio

string

[country]

Maakoodi ISO 1366-2 muodossa

string

SE, DK, NO, FI, etc.

[contact]

Yhteyshenkilö

string

[email]

Sähköpostiosoite

string

[phone]

Puhelinnumero

string

[fax]

Faksinumero

string

[sms]

Matkapuhelinnumero

string

[doorcode]

Ovikoodi

string

[postaladdress1]

Postiosoite, rivi 1 (ensisijaisesti postilokero tai katuosoite, vaihtoehtoisesti yksikkö tai osasto)

string

[postaladdress2]

Postiosoite, rivi  2 (yksikkö tai osasto, ensisijaisesti rivi 1 postilokero tai katuosoite)

string

[postalzipcode]

Postinumero

string

[postalcity]

Paikkakunta

string

[postalstate]

Osavaltio

string

[postalcountry]

Maakoodi ISO 1366-2 muodossa

string

SE, DK, NO, FI, etc.

[deliv1]

Toimitusohje, rivi 1

string

[deliv2]

Toimitusohje, rivi 2

string

[deliv3]

Toimitusohje, rivi 3

string

[deliv4]

Toimitusohje, rivi 4

string

[receiverref]

Vastaanottajan viite

string

[senderref]

Lähettäjän viite

string

[codref]

Maksuviite COD/Jälkivaatimus/Postiennakko

string

[profilegroup]

Profiiliryhmä, johon lähettäjä tai vastaanottaja tallennetaan. Mikäli kenttä on tyhjä, tallennetaan tiedot oletus profiiliryhmään.

string

Tilitiedot COD/Jälkivaatimus /Postiennakko

Otsikko

Kuvaus

Tietotyyppi

Arvo

[account_1_type]

Tilityyppi, postisiirto tai pankkisiirto (teksti, OCR)

string

PGTXT, PGOCR, BGTXT, BGOCR, IBAN

[account_1_number]

Tilinumero

string

[account_1_bic]

BIC-koodi (käytössä IBAN-tilinumerossa)

string

[account_2_type]

Tilityyppi, postisiirto tai pankkisiirto (teksti, OCR)

string

PGTXT, PGOCR, BGTXT, BGOCR, IBAN

[account_2_number]

Tilinumero

string

[account_2_bic]

BIC-koodi (käytössä IBAN-tilinumerossa)

string

[account_3_type]

Tilityyppi, postisiirto tai pankkisiirto (teksti, OCR)

string

PGTXT, PGOCR, BGTXT, BGOCR, IBAN

[account_3_number]

Tilinumero

string

[account_3_bic]

BIC-koodi (käytössä IBAN-tilinumerossa)

string

[account_4_type]

Tilityyppi, postisiirto tai pankkisiirto (teksti, OCR)

string

PGTXT, PGOCR, BGTXT, BGOCR, IBAN

[account_4_number]

Tilinumero

string

[account_4_bic]

Tilityyppi, postisiirto tai pankkisiirto (teksti, OCR)

string

[account_5_type]

Tilityyppi, postisiirto tai pankkisiirto (teksti, OCR)

string

PGTXT, PGOCR, BGTXT, BGOCR, IBAN

[account_5_number]

Tilinumero

string

[account_5_bic]

Tilityyppi, postisiirto tai pankkisiirto (teksti, OCR)

string

Kuljetusliikkeen tiedot

 • Mene Ohjeet > Koodilistat Unifaun Online järjestelmässä, josta löydät kuljetusliikkeiden koodit.

 • Valitse Palvelut ja Lisäpalvelut pudotusvalikon listauksesta ja napsauta Näytä.

 • Käytä kuljetusliikkeen nimen vasemmalla puolella olevaa koodia.

Tiedoston otsikoissa "xxx" pitää korvata kuljetusliikkeen koodilla.

Otsikko

Kuvaus

Tietotyyppi

Arvo

[partner_xxx_custno]

Asiakasnumero

string

[partner_xxx_palletregno]

Lavarekisterinumero

string

[partner_xxx_retailerid]

Jälleenmyyjän koodi

string

[partner_xxx_sortpos]

Lajitteluaseman koodi

string

[partner_xxx_destcode]

Lajittelukoodi

string

[partner_xxx_paymentmethod]

Kirjepalveluiden maksutapa koodi

string

[partner_xxx_ediaddress]

EDI-osoite

string

[partner_xxx_deliveryaddressref]

Toimitusosoitteen viite

string

[partner_xxx_bookingid]

Varausnumero

string

[partner_xxx_bookingoffice]

Varaustoimisto

string

[partner_xxx_senderid]

Asiakasnumero lähetysnumeron etuliitteenä.

string

Muut tiedot

Otsikko

Kuvaus

Tietotyyppi

Arvo

[system_integration]

Ilmaisee käytetäänkö osoiteosapuolta Järjestelmän integroinnissa.

boolean

Y, N

Osoiterekisterin päivitys

PLUS

Voit käyttää tuo/vie toimintoa osoiterekisterin päivityksessä esim. poistaa tupla tai vanhentuneita osoitteita jne.

 1. Mene Ylläpito > Lähettäjä tai Vastaanottaja.

 2. Etsi osoitetiedot ilman hakuarvoja, jolloin haun tuloksena on kaikki lähettäjät tai vastaanottajat.

 3. Napsauta Vie.

 4. Muokkaa osoiterekisteri, esim. Microsoft Excelissä.

 5. Mene Ylläpito > Lähettäjä tai Vastaanottaja.

 6. Etsi osoiterekisteri ilman hakuarvoja.

 7. Napsauta Poista.

  Varoitus

  Poistettuja osoitetietoja ei voida palauttaa. Varmista, että tuot oikean tiedoston.

 8. Napsauta Tuo tuodaksesi päivitetyn osoiterekisteri tiedoston.

Kategoria haku

Kategoria luokituksien käyttö on hyödyllistä, kun haluat lähettää tietylle vastaanottaja ryhmälle tai poistaa tiettyyn ryhmään kuuluvat vastaanottajat.

Tallenna vastaanottajien tietoihin Kategoria 1 kenttään esim. "Vuosikertomus 2030" [category1text] ja käytä hakutietona massatulostus lähetystä luodessa.

Mikäli haluat poistaa vastaanottajia, käytä kategoria hakuarvoja ja napsauta Poista.

Varoitus

Varmista ennen poistoa, että hakutulos vastaa haussa käytettyjä arvoja, jotta vahingossa ei  poisteta muita osoitetietoja.