Unifaun Online Help Center

Nimiketason tuki

PLUS

Nimiketason tuen avulla voit yksilöidä mitä tuotteita kollit sisältävät. Nimiketasoa käytetään useimmiten lähetyksillä, jotka sisältävät eri vaarallisia aineita.

 • Voit tuoda tai tallentaa nimikkeitä ennakkoon yksilöidyillä tiedoilla esim. paino, tilavuus, tullitiedot, vaaralliset aineet.

 • Voit käyttää nimiketason tukea vain tulostussuosikit kanssa. Nimiketason tuki ei ole käytössä Luo lähetys kohdassa.

 • Voit lisätä nimikkeet myös ennakkoavisointi sähköpostitse.

 • Nimikkeet integraation kautta ohjeet löydät: APIConnect REST API dokumentaatio ja OnlineConnect Rajapintakuvaus.

Tallenna nimikkeitä

 1. Mene Ylläpito > Nimikkeet.

 2. Napsauta Tuo  tuodaksesi tiedoston (sarkaineroteltu muoto). Esimerkki tiedostot löydät tästä.

  Napsauta Uusi nimike lisätäksesi manuaalisesti nimikkeen.

Käytä nimikkeitä

Lähetyksen luonnissa pitää käyttää joko olemassa olevaa tulostussuosikkia tai luoda uusi tulostussuosikki.

 1. Mene Ylläpito > Tulostussuosikit.

 2. Napsauta Uusi tulostussuosikki tai Etsi olemassa oleva tulostussuosikki, jonka jälkeen vasemmalta valitset

  UO_Edit_icon.gif

  .

 3. Uusi tulostussuosikki, täydennä tiedot tulostussuosikit ohjeen mukaisesti.

 4. Valitse Käytä nimiketasoa.

 5. Nimikkeen tiedot lisätään kohdassa Lähetys ja Kollit. Napsauta Muokkaa ja mene kohtaan Nimikehallinta.

  • Voit määritellä suodatuksen avulla tulostussuosikkiin tietyt nimikkeet, jotka ovat valittavissa luodessasi lähetystä.

  • Voit määritellä oletukseksi tiettyjä nimikkeitä, jotka ovat lähetystä luodessasi valittavissa Tuote valikossa.

Luo lähetys nimikkeillä

Kun lähetys sisältää nimikkeitä, on tärkeää täydentää tiedot oikeassa järjestyksessä.

Kollin kokonaistiedot lasketaan automaattisesti perustuen annettuihin nimikkeiden tietoihin. Mikäli kollin tietoja pitää muuttaa, niin kollin tiedot, jotka poikkeavat nimikkeen tiedoista, voidaan muuttaa vasta, kun kaikki nimikkeet on lisätty lähetykselle

Tärkeää

Kun nimike lisätään lähetykselle, ei kollin tietoja yhdistetä nimike rivillä. Esim. kaksi nimikettä ja paino 1 kg per nimike, jolloin kollin kokonaispaino on nimikkeiden yhteenlaskettu paino 2 kg.

Tärkeää

Kun käytät nimikkeitä lähetyksellä, tulee vaarallisten aineiden tiedot ilmoittaa aina nimike tasolla, tietoja ei ilmoiteta kollit tasolla.

 1. Mene Lähetysasiakirjat > Tulostussuosikit.

 2. Valitse tulostussuosikki, jossa on aktivoitu Käytä nimiketasoa .

 3. Valitse nimikkeet ja lisää ne napsauttamalla Lisää nimike.

 4. Täydennä kollin puuttuvat tiedot, mitä ei ole voitu yhteenlaskea tai hakea nimikkeen tiedoista, esim. paino ylittää nimikkeiden kokonaispainon tai sisältö puuttuu.

 5. Lisää kolli lähetykselle.

 6. Rekisteröi seuraavat kollit.

 7. Mikäli lähetykselle pitää täyttää myös tullitiedot, napsauta Syötä tullitiedot.

  Tärkeää

  Kun lähetyksellä käytetään nimiketason tukea, joitain tullitietoja pitää ilmoittaa nimikkeissä rivitasolla.

Arkistoitu lähetys - lisää nimike

 1. Kollit kohdassa, napsauta Uusi nimike.

 2. Mikäli haluat tallentaa nimikkeen, napsauta Tallenna tuoterekisteriin. Mikäli käytät nimikettä vain kerran lähetyksellä, napsauta Valmis.

Arkistoitu lähetys - muokkaa nimikettä

 1. Kollit kohdassa, napsauta Muokkaa nimike.

 2. Mikäli haluat tallentaa nimikkeen muutoksen, napsauta Päivitä tuoterekisteriin. Mikäli käytät nimikettä vain kerran lähetyksellä, napsauta Valmis.

Lisää nimikkeet ennakkoavisointiin sähköpostitse

Voit lisätä nimikkeet ennakkoavisointiin sähköpostitse, jolloin vastaanottaja näkee ennakkoavisoinnissa tuotenumeron, nimen sekä nimikkeiden lukumäärä.

 1. Mene Ylläpito > Nimikkeet.

 2. Napsauta Uusi nimike tai Etsi olemassa oleva nimike ja valitse UO_Edit_icon.gif painike.

 3. Perustiedot kohdassa, valitse Näytä ennakkoilmoituksessa.