Skip to main content

Skapa en fraktcheckout

Observera

Innan du börjar, se till att du har minst en avsändare i din adressbok. Se Lägg till en ny avsändare i användargränssnittet, Adressbok via API eller Importera adressbok.

Notera

Alla steg i följande procedur är kanske inte relevanta för dig. Din uppsättning beror på dina behov och din abonnemangsplan.

 1. Gå till Underhåll > Fraktcheckout.

 2. Klicka Ny fraktcheckout.

  Fraktcheckouten tilldelas ett unikt Fraktcheckout-ID.

 3. Namnet du ger fraktcheckouten, t.ex. "SE Checkout", är endast för internt bruk.

 4. Välj en Förvald avsändare för att automatiskt få t.ex. inloggningsuppgifter och kundnummer.

 5. Markera kryssrutan Avancerad rutthantering om du har behov av ytterligare avsändare för bulktjänster från utlandet.

 6. Markera kryssrutan Använd transportörernas viktgränser om du vill använda transportörernas gränser för automatisk viktvalidering.

  Notera

  För transportörers viktgränser kan du använda minimumparcelweight och maximumparcelweight -parametrarna, vid ett senare tillfälle.

  Transportörernas viktgränser kommer att ignoreras om du anger andra viktvillkor, t.ex. med parametern weight.

 7. Markera kryssrutan Integration med Mina Paket om du har en integration med Mina Paket/Paketit.

 8. Mall ska vara "nShift - Essential", "nShift - Professional", "nShift - Premium" eller "nShift standard", beroende på din abonnemangsplan.

 9. Markera kryssrutan Avancerade villkor för att aktivera utökad användning av villkor.

 10. Klicka Lägg till.

 11. I sektionen Språk, väljer du och lägger till de språk som ska finnas tillgängliga i fraktcheckouten, t.ex. "sv".

 12. I sektionen Valutor väljer du och lägger till de valutor som ska finnas tillgängliga i fraktcheckouten, t.ex. "EUR".

 13. I sektionen Kategori kan du skapa kategorier som är ett sätt att begränsa antalet leveransval som visas i din webbutik.

  Tips

  För bästa resultat bör kategorier användas tillsammans med sorteringsordning för att visa de mest attraktiva leveransvalen överst i listan för en viss målgrupp.

  Ombudsradie kan också användas för att visa mest relevanta (närmaste) upphämtningsställen.

 14. Lägg till nya parametrar, extra datafält och egna tilläggstjänster, vid behov.

 15. Klicka Nytt leveransval i sektionen Leveransval.

Leveransval

Notera

För de flesta leveransval och tjänster går det att ange villkor för tillämpning.

Du kan även använda utökade villkor för att dynamiskt anpassa vissa textfält.

Innan du skapar din fraktcheckout bör du utforska leveransvillkor ytterligare.

 1. Namnet du ger leveransvalet, t.ex. "Hem", är endast för internt bruk.

 2. Markera kryssrutan Deaktiverad om du inte vill att leveransvalet ska användas direkt.

  Tips

  Du kan ändra "Deaktiverad"-statusen när som helst, t.ex. om det är ett temporärt problem med en transportörstjänst eller om du bara vill ha med det här valet en viss tid på året.

 3. Tilldela leveransvalet till en Kategori, om det är relevant.

  Notera

  Om du använder både undernivåer och kategorier ska du tilldela undernivån till en kategori i stället.

  Dock kan användandet av kategorier ofta ersätta undernivåer.

 4. Klicka Ny i sektionen Texter för titlar.

  1. I sektionen Språk anger du titeln som ska visas i webbutiken, på de språk du definierat tidigare, t.ex. ”Home delivery” i fältet Engelska (en).

 5. Klicka Ny i sektionerna Texter för fält X för att lägga till texter relaterat till leveransvalet, som du vill visa i din webbutik. Vilken text/information som är relevant beror på hur du satt upp din webbutik.

  1. I sektionen Språk  anger du en text på de språk du definierat tidigare, t.ex. ”Relevant text” i fältet Engelska (en).

 6. Klicka Ny i sektionen Sorteringsordning för att ange på vilken plats leveransvalet ska visas.

 7. Ange Key och Value i sektionen Generella (Key/Value) värden för att skapa key/value-par för metadata kopplat till leveransvalet, t.ex. "dörrkod".

  1. Klicka Ny.

 8. Exempel:

  Tidigaste leveranstid: 17:00

  Senaste leveranstid: 22:00

  Värde: 2

  Om dagens datum är 5 juni kommer paketet att levereras 7 juni, mellan 17.00 och 22.00.

Notera

Om du inte vill ha en hierarkisk struktur, d.v.s. använda undernivåer, välj tjänster i listan i sektionen Tjänst och klicka Lägg till tjänst. Fortsätt till Lägg till tjänst.

Leveransval - undernivå

 1. Klicka Ny undernivå i sektionen Leveransval.

 2. Namnet du ger undernivån är endast för internt bruk.

 3. Markera kryssrutan Deaktiverad om du inte vill att undernivån ska användas direkt.

  Tips

  Du kan ändra "Deaktiverad"-statusen när som helst, t.ex. om det är ett temporärt problem med en transporttjänst eller om du bara vill ha med det här valet en viss tid på året.

 4. Tilldela leveransvalet till en Kategori, om det är relevant.

 5. Klicka Ny i sektionen Texter för titlar om du vill använda en annan titel än tjänstenamnet.

  1. I sektionen Språk anger du titeln som ska visas i webbutiken, på de språk du definierat tidigare.

 6. Klicka Ny i sektionen Texter för fält X för att lägga till texter. Vilken text/information som är relevant beror på hur du satt upp din webbutik.

  1. I sektionen Språk anger du en text på de språk du definierat tidigare.

 7. Klicka Ny i sektionen Sorteringsordning för att ange på vilken plats undernivån ska visas.

 8. Ange Key och Value i sektionen Generella (Key/Value) värden för att skapa key/value-par för metadata kopplat till leveransvalet, t.ex. "dörrkod".

  1. Klicka Ny.

Lägg till tjänst

 1. Välj en tjänst i sektionen Tjänst.

 2. Klicka Lägg till tjänst.

  Om tjänsten har ombud/upphämtningsställen kan du bestämma hur många ombud som ska visas genom geografisk positionering.

  Avståndet till de närmaste ombuden räknas ut för varje postnummer. Till exempel, "20" betyder att ombuden inom en radie av 20 km från en bestämd GPS-koordinat visas.

  Geografisk positionering kan bara användas i Belgien (BE), Danmark (DK), Estland (EE), Finland (FI), Luxemburg (LU), Nederländerna (NL), Norge (NO), Sverige (SE), Tyskland (DE) och Åland (AX).

  1. Ange ett värde i fältet Max avstånd (km) om du vill visa ombud baserat på geografisk positionering, annars ska den vara satt till "0".

  2. Genom Max antal ombud kan du begränsa antalet ombud som visas baserat på geografisk positionering. Max. 15 ombud.

 3. Klicka Ny eller Fri frakt i sektionen Priser för att lägga till priser för tjänsten.

  1. Om Ny, ange följande i varje valutasektion:

   • priset som ska visas för varje språk, t.ex "€ 7", i Engelska (en) 

   • priset som ett numeriskt värde, t.ex. "7.0", i Pris.

   Om Fri frakt, ange följande i varje valutasektion:

   • den text som ska visas, t.ex. "Free", i Engelska (en)

   • från vilket varukorgsvärde fri frakt ska gälla, t.ex. "39.0" i Gräns för fri frakt

 4. I sektionen Tilläggstjänster klickar du UO_Edit_icon_old.gif till vänster om den tilläggstjänst du vill aktivera eller redigera.

  1. Markera Förvald, Obligatorisk eller båda om tilläggstjänsten ska vara förvald och/eller obligatorisk i webbutiken.

  2. Klicka Ny i sektionen Priser för att lägga till priser för tilläggstjänsten.

   1. I varje valutasektion anger du priset som ska visas för varje språk, t.ex "€ 1" i Engelska (en) och priset som ett numeriskt värde, t.ex. "1.0" i Pris.

 5. Observera

  Om du klickar OK när du lämnar sidan Ändra tilläggstjänst aktiveras tilläggstjänsten även om du inte lagt till någon information.

För att lägga till fler tjänster för "Hemleverans" klickar du Ny undernivå på sidan Nytt leveransval och följer ovanstående steg.

För att lägga till fler leveransval för fraktcheckouten klickar du Nytt leveransval på sidan Ny fraktcheckout och följer ovanstående steg.

Tips

För vissa poster, så som leveransval och priser kan du ändra på ordningen som de visas i i webbutiken. Använd ikonerna ND_Up_icon.png eller ND_Down_icon.png bredvid en rad eller använd Sorteringsordning enligt ovan.

Notera

Egna ombud behandlas som en tjänst och läggs till på samma vis.

Klicka Test för att se hur leveransvalen kommer att visas i webbutiken beroende på vilka parametrar du anger.

Observera

"tocity" och "tozipcode" är alltid obligatoriska men för vissa transportörer krävs även andra parametrar.

Använd sökfunktionen för att visa, redigera eller ta bort en fraktcheckout.